Projektowanie systemów informatycznych 2

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zasad jednolitej metodologii analizy i projektowania na przykładzie wybranej metodyki projektowej. Uzyskiwane umiejętności i kompetencje: przygotowanie do laboratorium oraz prowadzenie procesu analizy i projektowania prostych systemów, któremu towarzyszy tworzenie dokumentacji obejmującej opis i graficzny model wymagań, model systemu, specyfikacje projektowe, jak również projekt interfejsu.

Program wykładu

Zagadnienia związane z jakością systemu informatycznego. Zagrożenia. Testowanie systemu i jego rodzaje. Zasady jednolitej metodologii realizacji oprogramowania, jej istota i cechy. Cztery etapy procesu: rozpoczęcie, opracowanie, budowa i przekazanie. Omówienie szczegółowe ważniejszych dyscyplin procesu: zarządzanie przedsięwzięciem, modelowanie działalności przedsiębiorstwa, zarządzanie wymaganiami, analiza i projektowanie, implementacja, testowanie, zarządzanie konfiguracja˛ i zmianami oraz środowiskiem, wdrożenie. Plany iteracji. Definiowanie wizji produktu. Role związane z procesem wytwórczym: kierownik, analityk, architekt, programista, tester. Zadania i czynności w ramach ról. Model jednolitego procesu analizy i projektowania, przepływy prac. Kamienie milowe oraz rezultaty projektowania (artefakty) i wskazówki dotyczące ich prezentacji. Elementy UML w odniesieniu do procesu analizy i projektowania systemu informatycznego. Elementy zarządzania przedsięwzięciem projektowym. Wybrane zagadnienia organizacji prac projektowych. Ważniejsze obszary zastosowań systemów informatycznych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne. Tematyka i program tych zajęć umożliwiają zastosowanie wiedzy dotyczącej analizy i projektowania systemów informatycznych, przekazywanej na wykładach w odniesieniu do praktycznych zadań inżynierskich. Prace wykonywane w ramach laboratorium, w zespołach, obejmują pozyskiwanie informacji n.t. tworzonych systemów informatycznych, sporządzanie opisu dziedzinowego, wraz z wydzieleniem obszaru modelowania i zakresu odpowiedzialności systemu, identyfikację i specyfikację wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, tworzenie i prezentację modelu systemu oraz specyfikacji projektowych, wizję interfejsu, wskazówki co do dalszych prac projektowych i implementacyjnych.

Bibliografia

1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.,: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley 1999
2. Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J.,: The Unified Software Development Process, Addison-Wesley 1999
3. Kruchten P.,: The Rational Unified Process. An Introduction, Addison-Wesley 2005
4. Stevens P., Pooley R.,: Using UML, Addison-Wesley 2000
5. OMG Unified Modeling Language (UML), version 2.2., 2009

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards