Przetwarzanie danych w środowiskach mobilnych

RSS

Cel przedmiotu

Uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie budowy systemów i aplikacji bazodanowych dedykowanych na platformy mobilne.

Program wykładu

Architektura systemów zarządzania bazami danych dedykowanych na urządzenia mobilne. Struktury dyskowe, pamięciowe, procesy, metody efektywnego dostępu do danych z uwzględnieniem ograniczeń sprzętowych i programowych współczesnych urządzeń i platform mobilnych. Porównanie mobilnych SZBD z ich pełnymi serwerowymi wersjami. Modele przetwarzania transakcyjnego dla mobilnych systemów bazodanowych.Typowe problemy współpracy pomiędzy urządzeniami mobilnymi a centralnymi systemami bazodanowymi. Problemy i zasady synchronizacji i replikacji danych w trybie on-line oraz w trybie of-line. Architektura i API najważniejszych platform mobilnych (Windows Mobile/Windows Phone, Android, J2ME, Blackberry, Iphone). Zasady, możliwości, ograniczenia i wzorce tworzenia mobilnych użytkowych systemów i aplikacji bazodanowych. Wykorzystanie specyficznych rozszerzeń urządzeń mobilnych (moduły GPS) i ich zastosowanie w tworzeniu bazodanowych rozwiązań przestrzennych (GIS).

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne. Treści tych zajęć ugruntowują i rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas wykładów. Podczas zajęć laboratoryjnych zagadnienia prezentowane na wykładzie poszerzane są o wiedzę praktyczną, związaną z tworzeniem systemów bazodanowych i przetwarzania danych dla współczesnych platform mobilnych (J2ME, Iphone, Windows Mobile/Windows Phone, BlackBerry, An- droid) oraz realizacjami SZBD na urządzenia mobilne (np. SQL server CE, mysql mobile, oracle database lite mobile) Omawiane są zagadnienia związane z konfiguracją, „strojeniem” oraz eksploatacja˛ mobilnych SZBD. Podczas zajęć studenci projektują i realizują elementy systemów przetwarzania danych w środowiskach mobilnych.

Bibliografia

1. V.Kumar, Mobile Database Systems,Villey, 2006
2. Andy Wigley; Daniel Moth; Peter Foot, Mobile Development Handbook, 2007
3. Valentino Lee; Heather Schneider; Robbie Schell, Mobile Applications: Architecture, Design, and Development,2004
4. A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan,""Database System Concepts"", McGrow Hill, 2006.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards