Przetwarzanie języka naturalnego

RSS

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie z problematyką przetwarzania języka naturalnego. Przedstawiane są podstawowe problemy i sposoby ich rozwiązywania. Prezentowane są dziedziny zastosowań.

Program wykładu

Języki naturalny: Język naturalny a język formalny. Jednostki języka naturalnego - wyraz, zdanie tekst. Wyraz: Morfologia - słownik fleksyjny, Semantyka leksykalna - słownik konceptualny (tezaurus). Zdanie: Składnia - struktura syntaktyczna zdania (parsing). Semantyka: struktura semantyczna zdania (rozumienie zdania). Tekst: Teoria kontekstu. Reprezentacja wiedzy. Wnioskowanie. Rozumienie tekstu. Generowanie słownika tek- stu - indeksy i konkordancje. Generowanie profilu tekstu - automatyczna klasyfikacja tekstu. Generowanie streszczenia tekstu. Automatyczne wyszukiwanie/filtracja informacji tekstowej. Automatyczne tłumaczenie tekstu. Przetwarzanie tekstu mówionego - text-to-speech i speech-to-text.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Przedmiot obejmuje też zajęcia laboratoryjne. Treści tych zajęć ugruntowują i rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas wykładów. Studenci poznają narzędzia i podstawowe algorytmy używane dla przetwarzania języka naturalnego.

Bibliografia

1. D.Jurafsky, J.H. Martin, “ SPEECH and LANGUAGE PROCESSING - An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition”, Prentice Hall, 2008
2. Ch.D.Manning, H.Schutze, “Foundations of Statistical Natural Language Processing”, MIT Press, Cambridge Massachusetts, MIT Press Cambridge Mass, 1999
3. W. Lubaszewski, “Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu”, UWND AGH, 2009

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards