Rozpoznawanie obrazów i systemy wizyjne

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z technikami i metodami szeroko pojętego przetwarzania obrazów oraz środowiskami implementacji obliczeń obrazowych

Program wykładu

Budowa narządu wzroku człowieka; elementy sztucznego systemu wizyjnego. Podstawowe metody przetwarzania obrazów cyfrowych: poprawa jakości obrazu; operacje arytmetyczne; filtracja i usuwanie zakłóceń; detekcja krawędzi;. Operacje na obrazach binarnych; etykietowanie; operacje logiczne. Analiza obrazów cyfrowych: segmentacja; analiza obrazów barwnych; wyznaczanie parametrów obiektów; współczynniki kształtu; niezmienniki momentowe; metody rozpoznawania obiektów; analiza sceny. Transformaty Fouriera, DCT. Kompresja obrazów. Metody morfologiczne. Wymagania obliczeniowe dla systemów wizyjnych, przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym. Etapy przetwarzania obrazu. Dobór optymalnych architektur sprzętowych poszczególnych etapów przetwarzania i analizy obrazu. Ewolucja architektur wieloprocesorowych do przetwarzania obrazu. Architektury wieloprocesorowe oparte o różnorodne platformy obliczeniowe: procesory, procesory DSP i układy rekonfigurowalne.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

1. R. TADEUSIEWICZ: Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa, 1992.
2. R. TADEUSIEWICZ, P KOROHODA, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.
3. R. TADEUSIEWICZ M. OGIELA: Medical Image Understanding Technology, Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 156, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 2004.
4. K. WIATR: Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych, WNT, Warszawa 2003.
5. M. GORGOŃ: Architektury rekonfigurowalne do przetwarzania i analizy obrazu oraz dekodowania cyfrowego sygnału wideo, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards