Sensory i pomiary w medycynie

RSS

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat współczesnych mikro-sensorów i technik pomiarowych stosowanych w technice medycznej

Program wykładu

Przetworniki stosowane w diagnostyce medycznej (indukcyjnościowe, pojemnościowe, piezoelektryczne, termoelektryczne). Tensometry rezystancyjne. Współczesne pomiary temperatury i ciśnienia. Mikroczujniki do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Metody ultradźwiękowe i akustyczne. Metody ultradźwiękowe w terapii. Pomiary aktywności płodu. Podstawy bezpieczeństwa elektrycznego w technice medycznej. Postępy w elektrokardiografii. Magnetometry w badaniach biomedycznych. Pomiary bioelektroimpedancyjne. Pomiary wielkości chemicznych i biochemicznych. Optoelektroniczne metody pomiarowe. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni w pomiarach oksygenacji tkanek. Laserowo-dopplerowskie pomiary ukrwienia. Pomiary endoskopowe. Współczesne techniki obrazowania cyfrowego z wykorzystaniem promieniowania X

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

1. Biopomiary, reb. M. Nałęcz,Akademicka Oficyna wydawnicza EXIT, 2001
2. Sensors in medicine and health care / ed. by P. Ake Oberg, T. Togawa, F. A. Spelman.
3. Artyuły z serii IEEE

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards