Sieci komputerowe

RSS

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zaznajomienie studenta z podstawami budowy sieci komputerowych, zagadnieniami konstrukcji aktualnie używanych protokółów sieciowych oraz zarysowanie kierunków rozwoju nowoczesnych sieci komputerowych. Efektem kształcenia jest umiejetność instalowania prostej sieci komputerowej, konfiguracji sieci VLAN, roterów IP oraz ochrony sieci przed zagrożeniami.

Program wykładu

Wprowadzenie do sieci komputerowych. Komunikacja i sieci komputerowe. Podstawy teorii informacji. Model OSI/ISO – zasada budowy oraz funkcje poszczególnych warstw, model TCP/IP. Warstwa fizyczna - zagadnienia transmisji sygnałów. Media transmisyjne – przewodowe i bezprzewodowe, parametry łączy, okablowanie strukturalne. Warstwa ła˛cza danych – funkcjonalność, budowa ramki, topologia sieci, protokoły dostępu do medium. Zasady budowy sieci Ethernet – konfiguracje sieci, szybkie wersje sieci Ethernet. Urządzenia warstwy łącza danych – mostek, przełącznica sieciowa, algorytm Drzewa Rozpinającego. Wirtualne sieci LAN (VLAN) – rodzaje sieci, zasady budowy, zastosowanie. Warstwa sieciowa – funkcjonalność, adresacja IPv4,IPv6, protokoły ARP, RARP, DHPC, ICMP, DNS. Zasady budowy adresacji – protokół NAT/PAT. Protokoły routingu wewnętrznego - RIP, RIP2, IGRP, OSPF i zewnętrznego – EGP, BGP. Warstwa transportu - funkcjonalność, protokółów: TCP, UDP, SCTP. Zagadnienia jakości transmisji w sieciach IP, elementy bezpieczeństwa sieci, sieci VPN. Technologia ATM. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych. Technologie udostępniania informacji w sieciach komputerowych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się praktycznie ze wszystkimi podstawowymi zagadnieniami budowy konfigurowania i zarządzania sieciami komputerowymi. Zajęcia są prowadzone na urządzeniach sieciowych firmy CISCO. Na zajęciach studenci realizują samodzielnie ćwiczenia laboratoryjne poprzedzane kolokwium, które stanowi sprawdzian wiedzy teoretycznej. Zajęcia praktyczne mają charakter zadań problemowych samodzielnie rozwiązywanych przez studentów pod kontrolą prowadzącego. Tematyka ćwiczeń praktycznych odpowiada najważniejszym zagadnieniom teoretycznym omawianych w ramach wykładu. Efektem kształcenia jest osiągnięcie praktycznych umiejętności projektowania, konfigurowania i zarządzania sieciami komputerowymi.

Bibliografia

1. A. Tanenbaum „Sieci komputerowe”, Kanon Informatyki, Helion, 2004
2. R. Scrimger, P. LaSalle, M. Parihar, M. Gupta, “TCP/IP Biblia”, Helion, 2002
3. W.R. Stevens, „UNIX programowanie usług sieciowych” t.1. API:gniazda i XTI, WNT, 2001
4. R. Breyer, S. Riley, „Switched, Fast i Gigabit Ethernet” Helion, 2000
5. Materiały dydaktyczne Akademii CISCO

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards