Sieci neuronowe

RSS

Cel przedmiotu

Przedmiot ma zapoznać słuchaczy z możliwościami sieci neuronowych, traktowanych jako narzędzie do informatycznego rozwiązywania problemów, odmienne od klasycznych algorytmów. Student zdobywa umiejętności: wybrania architektury sieci odpowiedniej do problemu, zaprojektowania jej struktury, uczenia sieci i interpretacji uzyskanych wyników.

Program wykładu

Ogólne właściwości sieci neuronowych jako narzędzia obliczeniowego. Sposoby realizacji sieci: sprzętowe i programowe. Związki sztucznych sieci neuronowych z rzeczywistym mózgiem. Struktura i funkcje sztucznego neuronu. Wybór struktury sieci i związek między architektura˛ sieci, a jej możliwościami obliczeniowymi. Metody uczenia sieci. Odmiany podstawowej techniki uczenia i okoliczności ich stosowania. Problem samouczenia i sieci z samoorganizacją. Sprzężenie zwrotne w sieciach neuronowych. Możliwości i ograniczenia różnych typów sieci. Praktyczne zastosowania sieci neuronowych w różnych dziedzinach nauki: automatyce, matematyce, biologii i medycynie.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Do przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne. Zadania ćwiczeniowe gwarantują zdobycie praktycznych umiejętności z dziedziny sieci neuronowych. Studenci projektują własne architektury sieci i zdobywają wiedzę o ich uczeniu i możliwościach wykorzystania. Ćwiczenia wykorzystują profesjonalne programy do projektowania i uczenia sieci neuronowych. Zajęcia laboratoryjne pogłębiają i wzbogacają wiedzę z wykładu.

Bibliografia

1. Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe, Warszawa 1993
2. Tadeusiewicz R.: Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#, Kraków 2007
3. Żurada J., Barski M., Jędruch M.: Sztuczne sieci neuronowe, Warszawa 1996
4. Fausett L., Fundamental of Neural Networks architectures, algorithms, and applications, Prentice Hall, USA 1994.
5. Osowski S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Warszawa 2006.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards