Sieciowe systemy multimedialne

RSS

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie reprezentacji, generowania, przechowywania i przetwarzania strumieniowych danych multimedialnych oraz mechanizmów ich efektywnej transmisji we współczesnych sieciach komputerowych.

Program wykładu

Reprezentacja obrazu i dźwięku oraz metody ich kodowania. Opis sesji multimedialnych. Protokoły transmisji danych multimedialnych. Analiza przydatności poszczególnych protokołów transportowych do transmisji danych multimedialnych. Zagadnienia adaptowalności wielkości strumieni informacji multimedialnej. Protokoły sygnalizacyjne stosowane w organizacji sesji multimedialnych (RTSP, SIP, H.323). Architektura standardu MPEG-4. Technologia VoIP i standardy wykorzystywane w tej technologii. Komunikacja grupowa i routing multicast w sieciach IP. Zagadnienia zapewniania jakości transmisji w sieciach IP (architektury Diff- Serv i IntServ).

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne. Treść tych zajęć jest bardzo dobrze skorelowana z treścią wykładu – praktycznie ilustrują wykładane zagadnienia. Zajęcia prowadzone są w dedykowanym laboratorium Sieciowych Systemów Multimedialnych wyposażonym w nowoczesne urządzenia do kodowania obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz ich prezentowania. Źródłem sygnału mogą być urządzenia analogowe i cyfrowe oraz przekaz telewizyjny w standardach DVB-T i DVB-S. Laboratorium jest także wyposażone w urządzenia sieciowe wykorzystywane do budowy sieci, w których prowadzona jest transmisja danych multimedialnych i konfiguracja mechanizmów telefonii IP, QoS i routingu multicast.

Bibliografia

1. Sayhood K.: Kompresja danych - wprowadzenie. Wydawnictwo RM, Warszawa 2002
2. Schulzrinne H. i in.: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. RFC 3550, 2003
3. Schulzrinne H. i in.: Real Time Streaming Protocol. RFC 2326, 1998
4. Rosenberg J i in.: SIP: Session Initiation Protocol, RFC 3261, 2002
5. Estrin D. i in.: Protocol Independent Multicast – Sparse Mode: Protocol Specification, RFC 2362, 1998

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards