Środowiska udostępniania usług

RSS

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zaznajomienie studenta z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowy systemów udostępniania usług sieciowych, oraz środowiskami implementacji oprogramowania dla tych systemów. Wykład dotyczy środowisk opartych na rozproszonych technologiach komponentowych oraz modelu SOA. Ważnym elementem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawami wykorzystania semantyki w konstrukcji tych systemów.

Program wykładu

Systemy komponentowe – pojęcia podstawowe, technologia EJB 2.x. Rodzaje komponentów EJB, cykl życia komponentów EJB, konfigurowanie serwerów EJB. Technologia EJB 3.0, wzorce EJB. Komponenty CORBA (CCM) – IDL 3.0, rodzaje komponentów CCM, cykl życia, budowa aplikacji w technologii CCM. Porównanie CCM i EJB. Wzorzec IoC oraz DI. Lekkie kontenery. Budowa i zastosowanie kontenera Spring. Organizacja systemów portalowych – Portlety, zdalne portlety – JSR 168. Architektura SOA i jej znaczenie w budowie oprogramowania systemów informatycznych. Technologia Web Service (WS). Protokół SOAP, WSDL, UDDI. WS-*. Zasady budowy aplikacji z na bazie sług – kompozycja i choreografia. Procesy biznesowe – BPEL. Technologie integracji systemów opartych na usługach – EAI, ESB. Wzorce programistyczne EAI. Semantyczne WS – ontologie, RDF, OWL, WSMO. Podstawy budowy autonomicznych systemów komputerowych. Systemy zarządzane przez polityki. Znaczenie modelowania w tworzeniu systemów oprogramowania – MDA. Zarządzanie systemami oprogramowania – technologia JMX.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne, w podczas których studenci w sposób praktyczny realizują proste aplikacje wykorzystujące technologie omawiane na wykładzie, takie jak: EJB, CMM. Portlety, JMX, WS*, oraz ESB,. Dodatkowym rozwinięciem zajęć laboratoryjnych jest realizacja, przez 2-3 osobowe grupy studentów, większego zadania informatycznego bazującego na jednej z poznanych technologii. Poprawność zrealizowanej implementacji jest na bieżąco weryfikowana przez prowadzących oraz daje szanse na lepsze poznanie i utrwalenie wybranego przez studentów obszaru zainteresowania.

Bibliografia

1. E. Roman, S. Ambler, T. Jewell, “Enterprise JavaBeans”, Helion, 2003
2. T. Erl, „SOA Design Patterns”, Prentice Hall , 2009
3. T. Erl,”SOA Principle of Service Design”, Prentice Hall, 2007
4. T.Erl, “Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services”, Prentice Hall, 2004
5. B. Sulins, M. Whipple, “JMX in Action” , Manning Publications, 2002

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards