Systemy biocybernetyczne i neurokomputery

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauczenie doktorantów, w jaki sposób mogą korzystać z modelowania cybernetycznego systemów biologicznych jako ze źródła inspiracji dla rozwoju innowacyjności technicznej. Szczegółowa część wykładu dotyczy tworzenia i wykorzystywania neurokomputerów

Program wykładu

Zakres problemowy biocybernetyki. Rola informacji w modelowych opisach rzeczywistości. Rola biocybernetyki i przykłady osiągnięć nauki i techniki uzyskane dzięki zastosowaniu podejścia biocybernetycznego Pojęcie modelu jako fundamentalnego narzędzia biocybernetyki Konstruowanie modeli pojedynczych biologicznych obiektów i zjawisk. Agregacja modeli elementów składowych w celu uzyskania modelu złożonego systemu. Sieci neuronowe i neurokomputery jako przykłady wykorzystania inspiracji biologicznych w technice Sposoby budowy sieci neuronowych i neurokomputerów Uczenie sieci neuronowej jako metoda dostosowania jej do konkretnych zadań Przykłady udanych modeli systemów neurocybernetycznych Podsumowanie i szkic perspektyw rozwoju biocybernetyki i neurocybernetyki

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

1. Tadeusiewicz R., Gąciarz T., Borowik B., Leper B.: Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 2007
2. Tadeusiewicz R (red.): Neurocybernetyka teoretyczna. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
3. Tadeusiewicz R.: Sieci Neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994
4. Tadeusiewicz R.: Problemy biocybernetyki, PWN, Warszawa 1993 (II wydanie poprawione)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards