Systemy CAD/CAE

RSS

Cel przedmiotu

Przedstawienie podstawowych aspektów informatycznych projektowania i zarządzania systemami wspomagającymi projektowanie i obliczenia inżynieryjne (Computer Aided Design / Computer Aided Engineering). Omówienie aspektów informatycznych związanych z modelowaniem geometrycznym, budową modeli inżynieryjnych, analizą współbieżności systemów CAD/CAE, optymalnym projektowaniem, problemami odwrotnymi, problemami dualnymi.

Program wykładu

Modelowanie geometryczne (omówienie przykładowych klas służących do modelowania obiektów geometrycznych w systemach CAD/CAM). Analiza fizyczna (przegląd różnych typów przestrzeni aproksymacyjnych konstruowanych w oparciu o siatki obliczeniowe). Algorytmy generacji i adaptacji siatek, algorytmy budowania macierzy elementowych. Analiza współbieżności systemów CAD/CAE. Zagadnienia związane z szeregowaniem algorytmów CAD/CAE. Zagadnienia związane z mapowaniem systemów CAD/CAE na różne architektury maszyn równoległych (algorytmy balansowania obciążeń). Zarządzanie systemami CAD/CAE. Zagadnienia związane z optymalnym projektowaniem. Problemy odwrotne (przykładowe problemy odwrotne: optymalizacja kształtu, dobór optymalnej siatki). Zastosowania algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów odwrotnych. Problemy dualne (zależność dokładności rozwiązania globalnego od dokładności wartości funkcji celu).

Charakterystyka pozostałych zajęć

W przedmiocie prowadzone są zajęcia laboratoryjne. Treści tych zajęć ugruntowują i rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas wykładów. W ramach zajęć laboratoryjnych realizowane będą projekty aplikacji realizujących wybrane aspekty algorytmów prezentowanych na wykładzie. Przykładowe zadania obejmować mogą projekt i implementację algorytmu generatora siatki obliczeniowej w systemie CAD, algorytmu zarządzającego adaptacjami siatki na rozproszonej strukturze danych, projekt i implementacja algorytmów współbieżnych CAD/CAE w oparciu o rozważane modele współbieżności, projekt i implementacje algorytmów genetycznych rozwiązujących przykładowe problemy odwrotne itp.

Bibliografia

1. ObjectARX SDK (dostępne na www.autodesk.com)
2. ZOLTAN Developers Guide (dostępne na http://www.cs.sandia.gov/Zoltan/dev_html/dev.html )
3. Demkowicz L. Computing with hp-Adaptive Finite Elements. Vol. 1: One and Two Dimensional Elliptic and Maxwell Problems, Chapmann & Hall / CRC Press 2006
4. Demkowicz L. Kurtz J., Pardo D., Paszy´nski M., Rachowicz W., Zdunek A., Computing with hp-Adaptive Finite Elements. Vol. 2: Frontiers: Three Dimensional Elliptic and Maxwell Problems with Applications, Chapmann & Hall / CRC Press 2007
5. Schaefer R., Podstawy genetycznej optymalizacji globalnej, Wydawncitwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards