Systemy ekspertowe

RSS

Cel przedmiotu

Systemy ekspertowe jako fragment dorobku badań z zakresu sztucznej inteligencji (z funkcjonalnością użytkową porównywalną do roli ekspertów dziedzinowych). Celem wykładu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej projektować i budować systemy ekspertowe. Wiedza ta obejmuje podstawowe sposoby reprezentacji wiedzy, realizacji algorytmów wnioskowania realizacji projektów z zakresu inżynierii wiedzy.

Program wykładu

Definicja systemów ekspertowych jego zadania i zakres zastosowań. Model funkcjonalny architektury systemów ekspertowych. Zasady reprezentacji wiedzy dziedzinowej w bazach wiedzy i podstawy realizacji algorytmów motorów wnioskowania. Ogólny przegląd metod reprezentacji wiedzy z uwzględnieniem ekspresji języka i zakresu zadań realizowanych przez motory wnioskowania. Uwzględnienie metod reprezentacji wiedzy niepewnej w probabilistycznych modelach wiedzy (podstawowym - naiv Bayes i zaawansowanym - Bayes net- work). Reprezentacja wiedzy regułowej i możliwości konstrukcji modeli wnioskowania z uwzględnieniem różnych strategii rozumowania. Nieprobabilistyczne metody reprezentacji niepewnej wiedzy i faktów oraz algorytmy propagacji niepewnos´ci. S´ rodowiska i narze˛dzia realizacji systemów ekspertowych. Podstawowe elementy inz˙ynierii wiedzy i realizacji procesu tworzenia systemów ekspertowych ze szczególnym uwzgle˛dnie- niem akwizycji i walidacji wiedzy.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne i zadania o charakterze projektowo-realizacyjnym pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia baz wiedzy z wykorzystaniem wielu różnych form jej reprezentacji. Realizacja zadań pozwala na porównanie nie tylko możliwości różnych sposobów reprezentacji wiedzy, ale także ich rzeczywista przydatność w rozwiązywaniu zróżnicowanych typów zadań eksperckich. Zajęcia laboratoryjne pozwalają na poznanie wielu oryginalnych środowisk (typu shell) realizacji systemów ekspertowych.

Bibliografia

1. S.Russell, P.Norvig, "Artificial Intelligence – A Modern Approach", Prentice Hall, New Jersey, 2003
2. J. Durkin, "Expert Systems - Design and Development", Prentice Hall, New Jersey, 1994
3. Z. Bubnicki, "Wstęp do systemów ekspertowych", PWN, Warszawa, 1990
4. J.J. Mulawka, "Systemy ekspertowe", WNT, Warszawa, 1996
5. J. Chromiec, E. Strzemieczna, "Sztuczna Inteligencja - Metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich", Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1995

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards