Systemy gridowe

RSS

Cel przedmiotu

Przedmiot ten ma charakter integrujący: przedstawia on technologie stosowane do tworzenia systemów gridowych, strukturę tych systemów, a także metody i narzędzia stosowane do konstruowania aplikacji gridowych. Analizowane są wyniki prac badawczych wiodących projektów gridowych, zwłaszcza europejskich.

Program wykładu

Ewolucja wymagań użytkowników w dziedzinie obliczeń dużej skali, wirtualne organizacje, e-Science. Poprzednicy systemów gridowych: NetSove, Condor, Harness, H2O, Common Component Architecture. Przegląd podejść do tworzenia oprogamowania gridu. Składniki gridu: zarządzanie zasobami, usługi informacyjne, infrastruktura bezpieczeństwa, zarządzanie danymi. Architektura GT 2.4. Open Grid Services Architecture, Open Grid Services Infrastructure, Grid Web services, WSRF. Grid typu peer-to-peer. Semantic grid, knowledge grid. Architekura gridu zbudowanego z komponentów. UNICORE. Konstruowanie aplikacji gridowych: modele programowania: workflowy, komponenty, skeletony, skrypty i wspierające je narzędzia; analiza ograniczeń tych modeli. Proble Solving Environments, wirtualne laboratoria. E-Science, Science 2.0. Stan- dardy, rola Open Grid Forum.Przykłady systemów i aplikacji gridowych. Grid a pervasive, automomic, utility computing, ambient intelligence. Cloud computing. Systemy gridowe a systemy rozproszone; e-infrastruktura, digital ecosystem.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Przedmiot obejmuje też zajęcia laboratoryjne, których celem jest ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas wykładów; dzięki nim studenci będą potrafili tworzyć aplikacje gridowe, projektować gridy dziedzinowe oraz rozbudowywać istniejące systemy gridowe zgodnie z wymaganiami potencjalnych użytkowników. Zajęcia laboratoryjne są prowadzone z wykorzystaniem dostępu do infrastruktur PL-Grid i EGI, z wykorzystaniem zasobów gridowych ACK Cyfronet AGH, a przed wszystkim (w miarę możliwości): kompetencji osób tworzących Centrum Operacyjne PL-Grid. Dyskutowane są˛ wybrane artykuły naukowe, a podsumowaniem zajęć jest prezentacja mini projektów badawczych. Studenci uczestniczą w wybranych sesjach CGW.

Bibliografia

1. I. Foster, C. Kasselman (eds). The Grid 2: Blueprint for a New Infrastructure. Elsevier, 2003
2. F. Berman, G. Fox, T. Hey (eds). Grid Computing - Making the Global Infrastructure a Reality. Wiley, 2003
3. J. Cuhna, O. Rana. Grid Computing:Software Environments and Tools. Springer, 2006
4. B. Wilkinson. Grid Computing. Techniques and Applications. Taylor and Francis, 2010
5. Wybrane artykuły naukowe z: ERCIM News, FGCS, Internet Computing, Dagstuhl Seminars

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards