Systemy mobilne

RSS

Cel przedmiotu

Wprowadzenie w obszerną dziedzinę tworzenia systemów mobilnych. Zaznajomienie ze specyfiką komunikacji, wykorzystywanymi protokołami i technologiami transmisji bezprzewodowej. Zarysowanie najważniejszych różnic w projektowaniu i programowaniu systemów mobilnych w odniesieniu do podejścia znanego z systemów stacjonarnych. Umiejętność programowania prostych aplikacji w wybranych środowiskach programowania.

Program wykładu

Wprowadzenie do zagadnień transmisji bezprzewodowej: propagacja sygnału, charakterystyki anten, modulacja, kluczowanie, multipleksacja, techniki rozpraszania widma. Technologie sieci komórkowych 1G-4G: architektura, metody wielodostępu, transmisja danych pakietowych. Technologie sieci bezprzewodowych: zastosowania, architektura sieci, metody dostępu, zarządzanie energią. Protokoły komunikacji i ich wykorzystanie w systemach mobilnych: autokonfiguracja, metody tunelowania, multihoming, współpraca IPv4-IPv6, problemy komunikacji w sieciach urządzeń mobilnych. Sieci MANET: charakterystyka, zastosowania, wybrane protokoły routingu. Architektury systemów mobilnych: charakterystyka, zastosowania, porównanie. Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych: odniesienie do systemów dla dużych komputerów. Techniki lokalizacji urządzeń mobilnych. Środowiska programowania. Odniesienie do programowania dużych komputerów. Middleware dla systemów mobilnych. Wybrane zastosowania systemów mobilnych: ubiquitous computing, augmented reality.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne mają za na celu ugruntowanie wybranych, najważniejszych z punktu widzenia informatyka, zagadnień wykładu i poszerzenie ich o aspekty praktyczne. W ramach zajęć studenci mają okazję przećwiczyć metody konfiguracji i wykorzystania technologii sieci bezprzewodowych, zrealizować proste aplikacje dla wybranych platform mobilnych oraz zapoznać się z technikami lokalizacji urządzeń. Dodatkowo poza zajęciami laboratoryjnymi osoby zainteresowane mogą zrealizować większe zadania programistyczne.

Bibliografia

1. Henning M., Spruiell M.: Distributed Programming with Ice, ver. 3.2.1, ZeroC Inc., 2007.
2. Mallick M.: Mobile and Wireless Design Essentials. Wiley, 2003.
3. Sales J.: Symbian OS Internals, Real-time Kernel Programming. Wiley, 2005.
4. Schiller J.: Mobile Communications. Addison-Wesley, 2000.
5. Stichbury J.: Symbian OS Explained. Effective C++ Programming for Smartphones, John Willey
& Sons, 2006.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards