Systemy wysokiej dostępności

RSS

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest prezentacja problematyki bezpieczeństwa systemów komputerowych, że szczególnym uwzględnieniem systemów wysokiej dostępności oraz ochrony danych przed utratą lub zniszczeniem. Omawiane są pojęcia podstawowe, kategorie systemów oraz potrzeba zastosowań systemów. Wykład zapoznaje z architekturami stosowanymi w systemach wysokiej niezawodności, a także porusza aspekty programowe.

Program wykładu

Charakterystyka obliczeń naukowo-technicznych, przemysłowych, komercyjnych i odmienność ich wymagań. Miary wydajności systemów komputerowych w zastosowaniu do zagadnień przemysłowych i komercyjnych. Dostępność systemu komputerowego, niezawodność sprzętu i oprogramowania, system pracy ciągłej. Elementy RAS i cechy CHOP. Wbudowane cechy procesorów podnoszące dostępność. Architektury komputerów dla przetwarzania komercyjnego: transakcyjnego i eksploracji danych. Kategorie systemów wysokiej dostępności. Typy uszkodzeń i wad oraz ich źródła pochodzenia. Redundancja transakcji, aplikacji, systemu zarządzania, systemu operacyjnego, sprzętu. Architektura klastra wysokiej dostępności i jej rodzaje, systemy zarządzania. Systemy SAN i NAS. Ochrona danych przed utratą lub zniszczeniem. Przegląd modeli archiwizacji i udostępniania danych, optymalizacja wykorzystania. Przykładowa struktura systemu. Udostępnianie i bezpieczeństwo danych w systemach rozproszonych, gridowych i typu „Cloud”.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Ćwiczenia laboratoryjne polegające na badaniu własności poszczególnych rozwiązań w zakresie systemów o podwyższonej niezawodności i zapewniające ochronę danych przed utratą lub zniszczeniem, prowadzone częściowo w oparciu o unikatowy sprzęt klasy przemysłowej (systemy hierarchicznego zarządzania z uwzględnieniem biblioteki dysków magnetooptycznych, automatycznej biblioteki taśmowej oraz oprogramowania HSM).

Bibliografia

1. E.Marcus, H.Stern, ""Blueprints for High Availability: Desiging Resilent Distributed Systems"", John Wiley, 2000.
2. M.Farley, T.May, ""Building Storage Networks"", MacGraw Hill, 2000.
3. J.W.Toigo, ""Disaster Recovery Planning”, Prentice Hall 2002.
4. D.K.Pradhan, ""Fault-Tolerant Computer System Design"", Prentice Hall 1996.
5. H.Krawczyk, ""Dependable processing"", Autonomous University of Barcelona, 1995.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards