Systemy zdecentralizowane i agentowe

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasa˛ systemów informatycznych charakteryzujących się decentralizacją, dyktowaną przez autonomię ich części składowych – agentów.

Program wykładu

Wprowadzenie do systemów agentowych: przedmiot, geneza, typologia agentów i systemów agentowych, zastosowania. Pojęcia i definicje podstawowe: definicja agenta, systemu agentowego, podstawowe własności systemów. Otoczenie i środowisko systemu agentowego, przestrzenność, zasoby. Racjonalność agentów: mechanizm wyboru akcji, agent reaktywny, agent ze strategią. Cel (strategia) systemu agentowego, koncepcja integralności systemu (funkcjonalna i w ujęciu zasobowym). Agenci komunikujący się. Aspekty procesu komunikacji: warstwa transportowa, protokół interakcji, ontologia. Systemy komunikacyjnie otwarte – FIPA. KQML: syntaktyka i semantyka, przykłady protokołów. Agenci organizujący się. Negocjacje, aukcje. Agenci informacyjni jako realizacja kontaktu z otoczeniem. Elementy specyfikacji wirtualnych systemów agentowych: dekompozycja jako narzędzie analizy, zadania Poziomu I (systemu) i II (agenta). Specyfikacja algorytmu jądra – ASM. Zasady działania agenta: rozumowanie symboliczne, algorytmiczna reakcja na oddziaływanie otoczenia, zasada mieszana.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na ćwiczenie umiejętności w zakresie systemów budowanych według paradygmatu agentowego, nabycie podstaw do ich projektowania i implementacji.

Bibliografia

1. Cetnarowicz K.: Problemy projektowania i realizacji systemów wieloagentowych. UWND AGH 1999
2. Dobrowolski G.: Technologie agentowe w zdecentralizowanych systemach informacyjno- decyzyjnych. UWND AGH 2002
3. Wooldridge M.J.: An Introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons 2002
4. Weiss G. (red.): Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence. The MIT Press 1999
5. F. Bellifemine, G. Caire, D. Greenwood. Developing Multi-Agent Systems with JADE. John Wiley & Sons, 2007

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards