Technika cyfrowa

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest wprowadzenie w kolejną dziedzinę elektroniki jaką jest technika cyfrowa, której zrozumienie funkcjonowania jest niezbędne do dalszej nauki o budowie sprzętu komputerowego.

Program wykładu

Pojęcia podstawowe - podział układów cyfrowych, parametry układu cyfrowego. Układy kombinacyjne i sekwencyjne - wprowadzenie. Techniki realizacyjne układów cyfrowych - układy TTL, MOS. Podstawowe własności algebry Boolea. Bramki logiczne, tablice prawdy. Realizacje złożonych funkcji logicznych i minimalizacja projektu. Siatki Karnaugha. Przerzutniki: rodzaje, klasyfikacje i podstawowe parametry, typu: RS, D, JK, JK-MS, wyzwalanie zboczem i poziomem. Liczniki: podział, rodzaje, klasyfikacje i podstawowe parametry, synchroniczne i asynchroniczne, modulo i do n, automaty, sposoby tworzenia licznika do dowolnego n, przykłady realizacji, liczniki rewersyjne. liczniki scalone - przykłady. Definicja mikrooperacji. Kodery, dekodery, konwertery kodów. Multipleksery i demultipleksery. Rejestry równoległe i rejestry przesuwaja˛ce, Półsumatory, sumatory, komparatory, multiplikatory, jednostki arytmetyczo-logiczne. Programowalne struktury logiczne PLD.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych poznawanie różnych układów wymienionych w programie przedmiotu z wykorzystaniem do tego celu stanowisk laboratoryjnych wirtualnych bądź rzeczywistych. Przykładowe tematy to; -podstawowe funktory logiczne, ich właściwości oraz charakterystyki, podstawy syntezy kombinacyjnych układów logicznych, układy sekwencyjne; przerzutniki, liczniki i rejestry. W drugiej części które obejmują zajęcia praktyczne, wykonanie prostego projektu zrealizowanego w oparciu o programowalne układy FPGA. Mogą one sterować np. jakimś efektem świetlnym pokazywanym na dołączonych wyświetlaczach LED.

Bibliografia

1. P.Horowitz, W.Hill – Sztuka elektroniki - WKŁ 2000
2. U. Tietze, Ch. Shenk – Układy elektroniczne – WNT 1996
3. J. Kalisz - Podstawy elektroniki cyfrowej WKŁ 2007
4. A. Skorupski Podstawy techniki cyfrowej WKŁ 2001
5. B. Wilkinson – Układy cyfrowe WKŁ 2000

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards