Technika mikroprocesorowa 2

RSS

Cel przedmiotu

Zrozumienie czym są i jak działają współczesne systemy mikroprocesorowe bez względu na ich stopień komplikacji. Przybliżenie zasad budowy i działania mikroprocesorów, pamięci oraz układów wejścia/wyjścia. Pokazanie połączeń między nimi oraz do urządzeń zewnętrznych działających w systemach komputerowych.

Program wykładu

Elementy składowe systemu mikroprocesorowego. Pojęcia podstawowe: instrukcja, słowo, przestrzeń adresowa, sygnały sterujące, magistrala. Organizacja prostego komputera: przesłania miedzyrejestrowe i mikrooperacje, funkcje sterujące, mikrorozkazy, pamięć sterująca. Ewolucja systemu komputerowego - od przetwarzania sekwencyjnego do architektury superskalarnej. Równoległość przetwarzania realizowana na różnych poziomach. Przetwarzanie wielowątkowe. Wielozadaniowość i praca w trybie wirtualnym. Zarządzanie i ochrona pamięci. Segmentacja i stronicowanie. Pamięć podręczna. Rozwiązywanie konfliktów. Mechanizm przewidywania skoków warunkowych i zmiany kolejności wykonywanych mikrooperacji, jednostka alokacji rejestrów. Rozwiązania wieloprocesorowe i wielordzeniowe. Pamięci stosowane w systemach. Programowalne układy wejścia/wyjścia.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych praktyczne poznawanie różnych elementów systemu mikroprocesorowego od procesorów począwszy, poprzez programowalne układy wejścia/wyjścia, kończąc na różnych urządzeniach zewnętrznych dołączanych do systemu i ich obsłudze. Przykładowe tematy tych zajęć to – struktura mikrokomputera, podstawy programowania mikrokontrolerów ARM w języku C, programowanie mikrokontrolerów AVR w je˛zyku BASIC, współpraca mikrokontrolerów z przetwornikami DAC oraz ADC i innymi urządzeniami zewnętrznymi.

Bibliografia

1. A. Skorupski – „Podstawy budowy i działania komputerów”- WKŁ 2000
2. P.Metzger, A.Jełowiecki, - Anatomia PC - Helion 2008
3. W. Stallings - Organizacja i architektura systemu komputerowego - WNT 2000
4. M. Mano - Architektura komputerów - WNT 1980

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards