Technologie aplikacji internetowych

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyka˛ konstruowania aplikacji przeznaczonych dla środowiska Internetu i współczesnymi technikami w nich stosowanymi oraz praktyczne opanowanie używania komponentów, narzędzi i środowisk, służących do ich tworzenia.

Program wykładu

Internet jako specyficzne środowisko udostępniania usług i treści; usługi i role składowych modelu udostępniania. Przechowywanie i prezentowanie zawartości: systemy zarządzania zawartością, ergonomia i użyteczność stron internetowych. Rozpowszechnianie zawartości: wymagania na transmisję danych, QoS, rozkładanie i równoważenie obciążenia, akceleracja. Modele architekturalne złożonych aplikacji sieciowych; style architekturalne aplikacji przeznaczonych do pracy w Internecie; budowa złożonych usług: wykorzystanie technologii webservices. Dostępność systemów aplikacji internetowych, ich projektowanie i optymalizacja pod kątem zapewnienia skalowalności. Sterowanie wykorzystaniem; systemy zwielokrotnione, geolokacja i różnicowanie treści. Systemy zintegrowane generowania, rozpowszechniania, udostępniania i wyszukiwania zasobów i usług.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia ćwiczeniowe mają doprowadzić do praktycznego opanowania przez studentów umiejętności konfigurowania podstawowych, najbardziej rozpowszechnionych systemów i narzędzi, służących jako komponenty do budowy aplikacji przeznaczonych do pracy w środowisku Internetu oraz sprawdzenia umiejętności doboru rozwiązań projektowych do często spotykanych w aplikacjach internetowych zadań projektowych o wysokich wymaganiach w zakresie skalowalności.

Bibliografia

1. Schlossnagle T., Scalable Internet Architectures, Sams Publishing, 2006
2. Roy T. Fielding, Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Ph.D. Dissertation, 2000
3. Souders S., High Performance Web Sites. Essential Knowledge for Front-End Engineers, O’Reilly, 2007
4. Bowen, R., Coar, K., Apache. Receptury, Wydawnictwo Helion, 2009

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards