Technologie obiektowe 1

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami, technikami i narzędziami obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania, zarówno w zakresie analizy i projektowania systemów, jak również ich implementacji.

Program wykładu

Podstawowe pojęcia i zasady podejścia obiektowego. Modelowanie z wykorzystaniem kart CRC. Podstawowe diagramy UML i ich elementy. Prosta metodyka analizy obiektowej. Obiektowość w inżynierii oprogramowania; perspektywy modelowania a podejście obiektowe. Założenia i elementy struktury specyfikacji UML. Jednostki abstrakcji (obiekt, klasa) i ich własności. Podstawienie i polimorfizm. Organizacja modelu - pakiety. Spójność i sprzężenie; zasady projektowania elastycznego oprogramowania. Powiązanie, agregacja i kompozycja; pozyskiwanie zależności (powiązań). Generalizacja i dziedziczenie; zasady i konsekwencje stosowania mechanizmu dziedziczenia. Wielokrotne użycie; kompozycja klas a delegacja roli; problemy i metody wielodziedziczenia implementacji. Wzorce projektowe i architektoniczne. Testowanie systemów obiektowych; testy jednostkowe i integracyjne, atrapy. Kryteria oceny jakości kodu źródłowego; refaktoryzacja. Problemy persystencji struktur obiektowych; mapowania obiektowo-relacyjne. Przegląd technik programowania obiektowego i języków obiektowych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na ćwiczenie umiejętności w zakresie projektowania i programowania obiektowego, technik testowania systemów oraz praktyczne wykorzystanie technologii wspierąjących konstrukcję oprogramowania. Kolejne zajęcia wprowadzająwybrane elementy procesu inżynierskiego na przykładzie kilku prostych zada´n projektowych.

Bibliografia

1. Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West: Head First Object-Oriented Analysis and Design (edycja polska), Helion 2008
2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Wzorce projektowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2005
3. Martin Fowler: UML w kropelce, LTP Oficyna Wydawnicza 2005
4. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson: UML - przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2001
5. Kazimierz Subieta: Obiektowość w projektowaniu i bazach danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ 1998

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards