Technologie obiektowe 2

RSS

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest praktyczne wprowadzenie studenta w stosowanie zasad organizacji procesu wytwarzania oprogramowania, a tak˙ze doskonalenie umiejętności projektowania obiektowego poprzez realizację funkcjonalnego systemu dla konkretnego zastosowania.

Program wykładu

Charakterystyka pozostałych zajęć

Przedmiot prowadzony jest w formie zajęć laboratoryjnych, które zorientowane są na realizacje˛ kolejnych faz procesu wytwarzania oprogramowania zgodnie z założeniami Unified Process. Istotnym elementem zajęć jest konieczność integracji składowych systemu realizowanych przez niezależne zespoły projektowe.

Bibliografia

1. Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West: Head First Object-Oriented Analysis and Design
(edycja polska), Helion 2008
2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Wzorce projektowe, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne 2005
3. Martin Fowler: UML w kropelce, LTP Oficyna Wydawnicza 2005
4. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson: UML - przewodnik użytkownika, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne 2001
5. Kazimierz Subieta: Obiektowo´s´c w projektowaniu i bazach danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza
PLJ 1998

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards