Wirtualna rzeczywistość i wizualizacja

RSS

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje podstawowe metody i techniki wizualizacji zorientowanej przede wszystkim na wspomaganie badań naukowych, realizowanej głównie na procesorach graficznych. Szczegółowo zostaną przedstawione techniki wizualizacji równoległej i wieloekranowej, a także metody prezentacji stereoskopowej. Nacisk zostanie położony na nowoczesne sposoby interakcji użytkownika z systemem komputerowym.

Program wykładu

Wprowadzenie i zagadnienia percepcji w wizualizacji. Wizualizacja pól skalarnych w postaci izopowierzchni. Objętościowa wizualizacja pól skalarnych. Sposoby wizualizacji pól wektorowych i tensorowych. Elementy modelowania geometrycznego w wizualizacji. Tworzenie wirtualnego środowiska dla wizualizacji. Urządzenia i oprogramowanie do lokalizowania użytkownika i reagowania na jego zachowanie. Elementy wirtualnej rzeczywistości. Metody i algorytmy wizualizacji stereoskopowej. Wizualizacja danych wielkiej skali i problemy z tym związane. Wybrane formaty danych. Przegląd i analiza współczesnego oprogramowania wizualizacyjnego.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Przedmiot obejmuje zajęcia laboratoryjne. Ich realizacja pozwoli ugruntować zdobyte wiadomości teoretyczne. Program laboratorium będzie obejmował implementacje˛ wizualizacji wyników działania programów symulacyjnych, z uwzględnieniem nowoczesnych formatów przechowywania danych oraz wizualizacji wielkoekranowej oraz stereoskopowej na dostępnym w Katedrze Informatyki sprzęcie.

Bibliografia

1. Charles D. Hanson, Christopher R. Johnson (Eds.), The Visualization Handbook, Elsevier 2005
2. Alexander N. Gorban, Balazs Kegl, Donald C. Wunsch, Andrei Zinovyev (Eds.), Principal Manifolds for Data Visualization and Dimension Reduction, Springer 2008.
3. Lars Linsen, Hans Hagen and Bernd Hamann (Eds.) Visualization in Medicine and Life Sciences, Springer 2008.
4. Elena Zudilova-Seinstra, Tony Adriaansen and Robert van Liere (Eds.) Trends in Interactive Visu- alization. State-of-the-Art Survey, Springer 2009.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards