Wprowadzenie do semantyki języka naturalnego

RSS

Cel przedmiotu

Wykład stanowi kontynuację wykładu "Przetwarzanie języka naturalnego". Przedstawia wprowadzenie do problematyki opisu znaczenia i ukazuje semantyczną motywację algorytmów przetwarzania języka naturalnego.

Program wykładu

Symboliczna natura danych językowych. Semantyka składnikowa – cechy semantyczne, klasyfikacja binarna cech, konteksty diagnostyczne. Relacyjny opis znaczenia – relacje syntagmatyczne i paradygmatyczne, relacje semantyczne, słownik semantyczny, WordNet.Semantyka proceduralna – dwoistość znaczenia czasownika (zdarzenie elementarne i okoliczności). Conceptual Dependency – scenariusze, plany i tematy. Parsing semantyczny.Sieci asocjacyjne. Listy skojarzeniowe. Metody indukcjyjne w przetwarzaniu tekstu. Symulacja zdolności poznawczych człowieka (machine learning). Automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu. Rozumienie tekstu.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Przedmiot obejmuje też zajęcia projektowe. Tematy projektów obejmują zagadnienia związane z problematyką opisu i przetwarzania znaczenia wyrazów i wyrażeń stanowić wprowadzenie do tematu pracy magisterskiej.

Bibliografia

1. J.Lyons “Wstęp do językoznawstwa” , PWN, 1975
2. J.Lyons “Semantyka” t.1 i 2, PWN, 1989
3. W. Lubaszewski, “Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu”, UWND AGH, 2009

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards