Wprowadzenie do systemu UNIX

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiadomości z zakresu budowy oraz działania systemu operacyjnego UNIX System V, BSD oraz Linux. Oprócz informacji teoretycznych przedmiot obejmuje podstawy użytkowania systemu oraz wybrane aspekty administrowania.

Program wykładu

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: ogólna teoria systemów operacyjnych, administrowanie użytkownikami i grupami użytkowników w systemie UNIX. Jądro systemu operacyjnego, jego kompilacja na przykładzie systemu Linux. Podsystem pamięci masowej, plik, i-węzeł, system plików. LVM, Vinum, GEOM jako przykłady systemów pamięci masowej. Podsystem zarządzania procesami, poje˛cie procesu, jego budowa, cykl życia, podstawy komunikacji międzyprocesowej, administrowanie procesami. Usługi i administrowanie nimi w różnych implementacjach systemu. Interpretery poleceń i konfigurowanie środowiska pracy w rodzinach csh i sh. Podstawy programowania w językach interpreterów poleceń. Podstawy teoretyczne rodziny protokołów TCP/IP oraz ich konfiguracja w różnych wersjach systemu.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne służą praktycznemu zastosowaniu wiedzy będącej przedmiotem wykładu. Fizyczna organizacja laboratorium uniemożliwia prowadzenie czynności administracyjnych stąd ćwiczone są jedynie aspekty możliwe do wykonania przez zwykłego użytkownika. Tematyka zajęć jest zsynchronizowana z realizacja˛ programu wykładu i obejmuje: podstawowe komendy i pliki konfiguracyjne, zarządzanie plikami, zarządzanie procesami, konfiguracja interpretera poleceń, programowanie w językach interpreterów poleceń.

Bibliografia

1. M.J. Bach, "Construction of the UNIX operating system, WNT, Warsaw, 1995.
2. Boryczko K., "Introduction to UNIX", Vol I, Basics.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards