Wstęp do informatyki

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z informatyką, zapoznanie z programowaniem w języku proceduralnym, podstawowymi typami danych i podstawowymi strukturami danych, przedstawienie budowy i architektury komputera oraz podstawowych informacji o systemie operacyjnym, językach programowania.

Program wykładu

Informatyka i jej zakres problemowy. Podstawowe pojęcia: informacja, algorytm, język programowania, składnia, semantyka. Język proceduralny i jego mechanizmy: konstrukcje strukturalne. Proste i strukturalne typy danych w językach programowania. Procedury i funkcje. Podejście zstępujące i wstępujące w programowaniu. Rekurencja w programowaniu. Problemy rozwiązywane z użyciem rekurencji. Typ wskaźnikowy i przykłady jego zastosowania, alokacja pamięci. Liczby stało i zmiennopozycyjne w komputerze: reprezentacje, działania. Model Von Neumana. Architektura prostego komputera. Paradygmaty w programowaniu. Rodzaje języków programowania. System operacyjny. Modele obliczeń. Podstawowe pojęcia ze złożoności obliczeniowej algorytmów. Przykłady algorytmów.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Podstawowym celem ćwiczeń jest nabycie przez studentów umiejętności tworzenia algorytmów i zapisywania ich w proceduralnym języku programowania. Celem ćwiczeń jest także: utrwalenie wiadomości przekazywanych na wykładzie oraz rozwijanie umiejętności programowania. Podczas ćwiczeń studenci rozwiązują proste zadania algorytmiczne. Opanowanie materiału jest sprawdzane przy pomocy kartkówek oraz kolokwium zaliczeniowego.

Bibliografia

1. D. Harel, F.Yishai „Rzecz o istocie informatyki - algorytmika” , WNT, 2008
2. N. Wirth „Algorytmy + struktury danych = programy”, WNT, 2004
3. J.G. Brookshear „Informatyka w ogólnym zarysie”, WNT, 2003
4. J. Bentley „Perełki oprogramowania” , WNT, 2001
5. E.W. Dijkstra „Umiejętność programowania”, WNT, 1978

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards