Wybrane metody matematyki stosowanej

RSS

Cel przedmiotu

Uporządkowanie podstawowych metod matematyki wykorzystywanych często w zastosowaniach. W konsekwencji nabycie umiejętności stosowania wybranych metod matematyki stosowanej.

Program wykładu

Równania liniowe. Metody dekompozycji. Macierze o specjalnych strukturach. System dynamiczny. Metody opisu. Metody dekompozycji systemów dynamicznych liniowych. Postacie kanoniczne. Przykłady dekompozycji. Metody badania własności układu. Metoda linearyzacji. Metody Lapunowa

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

Turowicz A., Teoria macierzy AGH , Wydanie 6, Kraków 2005.
Kudrewicz J., Analiza funkcjonalna dla automatyków i elektroników. PWN, Warszawa 1976.
Kudrewicz J.: Fraktale i chaos. Wyd. 3. Warszawa, WNT 1996
Mitkowski W., Równania macierzowe i ich zastosowania. AGH, Kraków 2006; 2 wydanie poprawione, AGH Kraków 2007.
Chen G. (ed): Controlling Chaos and Bifurcations in Engineering Systems. CRC Press, London 2000.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards