Wybrane zagadnienia grafiki komputerowej

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy o współczesnych rozwiązaniach sprzętowych i progra-mowych z zakresu grafiki 3D. Wykład obejmuje tematy podstawowe (modelowanie, oświetlenie, renderowanie) ilustrowane najnowszymi rozwiązaniami szczegółowymi prezentowanymi głównie na konferencjach SIGGRAPH. W rezultacie studenci uzyskują umiejętność sprawnego poruszania się po zagadnieniach współczesnej grafiki.

Program wykładu

Wiadomości wstępne na temat grafiki rastrowej i wektorowej. Wybrane metody modelowania geometrii 3D. Porównanie reprezentacji parametrycznej i uwikłanej. Przegląd modeli oświetlenia lokalnego i globalnego. Przegląd efektów możliwych do uzyskania w oświetleniu globalnym. Omówienie programowalnego potoku renderowania. Elementy architektury procesorów graficznych. Przykłady tworzenia i praktycznego wykorzystania shaderów. Tekstury. Metody przyspieszenia renderowania na współczesnych procesorach graficznych. Wykorzystanie procesorów graficznych do zagadnień numerycznych – krótkie wprowadzenie do architektury CUDA. Zastosowanie cząstek w grafice komputerowej. Podstawy modelowania obiektów i procesów naturalnych (chmur, dymu, powierzchni wody, terenu etc.). Wykład o generowaniu obszarów zurbanizowanych. Wybrane techniki wizualizacji. W stronę wirtualnej rzeczywistości – nowoczesna komunikacja z komputerem.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

1. T. Akenine-Moeller et al., Real-Time Rendering, 3rd Edition, A.K. Peters, 2008.
2. M. Pharr, G. Humphreys, Physically Based Rendering, Morgan-Kaufmann, 2010.
3. J. Vince, Geometry for Computer Graphics, Springer, 2005.
4. D.B. Kirk, W.W. Hwu, Programming Massively Parallel Procesors, Morgan Kaufman 2010.
5. Wybrane materiały konferencyjne SIGGRAPH z lat 2005-2010.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards