Zaawansowane techniki integracji systemów

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest dostarczenie umiejętności analizy problemu integracji systemów na różnych kontekstach i przy wykorzystaniu różnych podejść, a także poznanie wybranych metodologii i narzędzi, które mogą być wykorzystane w tym celu.

Program wykładu

Przegląd sposobów integrowania systemów: integracja pionowa, gwiaździsta i pozioma (np. ESB). Technologie stosowane do integracji – rodzaje i standardy. Prezentacja integracyjnych wzorców projektowych. Krótki przegląd technik podstawowych opartych na XML: DTD, XML Schema, Xpath, XPointer, XLink, XSLT. ebXML. Modelowanie i realizacja procesów biznesowych: BPMN, BPEL, CDL. Przykład przeprowadzenia integracji podejs´cia SOA - Web Services, SOAP, WSDL, UDDI. Reprezentacja wiedzy i opis funkcjonalności systemów przy użyciu podejść ontologicznych: RDF, RDFS, OWL, WSDL-S, SAWSDL, OWL-S, WSMO. Metody i języki automatycznego planowania: STRIPS, ADL, PDDL . Elementy dynamicznej kompozycji i przydatne narzędzia: edytory ontologii, repozytoria, matchery, planery itd. Prezentacja wybranych architektur systemów i istniejących rozwiązań . Etapy procesu integracji.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych zaprezentowane i zastosowane zostaną wybrane techniki, middleware i języki. integracyjne: m.in. podejścia oparte na BPEL i CDL a także rozwiązania oparte na semantycznym opisie elementów. Obok zestawu ćwiczeń laboratoryjnych wykonane zostaną studia problemów obejmujące dobór metodologii integracyjnych, a następnie opis elementów systemów i odpowiednie implementacje projektów integracyjnych.

Bibliografia

1. David S. Linthicum, Next Generation Application Integration. From Simple Application to Web Services, Addison-Wesley, 2006
2. Beth Gold-Bernstein, William Ruh, Enterprise Integration. The Essential Guide to Integration Solutions, Addison-Wesley , 2005
3. Michael P. Papazoglou, “Web Services: Principles and Technology”, Prentice Hall, 2008
4. Liyang Yu, ""Introduction to Semantic Web and Semantic Web Services"", Chapman & Hall/CRC, 2007
5. Lee W. Lacy, ""OWL: Representing Information Using the Web Ontology Language"", Lee W. Lacy, 2005

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards