Zarządzanie projektami

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania projektami małej i średniej skali. Przedstawione i porównane zostaną wybrane metodologie prowadzenia projektów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych. Przedstawione zostaną również wybrane metodologie wytwarzania oprogramowania.

Program wykładu

Metodologie zarządcze: PRINCE2 (Projects In Controlled Environments), PMBOK (Project Management Body of Knowledge) wywodząca się z PMI (Project Management Institute), TenStep, CMM (Capability Maturity Model). Metodologie wytwórcze MSF (Microsoft Solution Framework) i RUP (Rational Unified Process) Zarządzanie jakością (standard ISO) Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem poszczególnymi obszarami w ramach zarządzania projektem: Zarządzanie ryzykiem, konfiguracją, zespołem, komunikacją, zakresem, czasem

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne w formie studium przypadku. Studentom przed każdymi zajęciami jest przedstawiany przypadek związany z pewnym aspektem prowadzenia projektu (podejście projektowe, zarządzanie ryzykiem, problemy zarządcze, burza mózgów). Na zajęciach są prezentowane rozwiązania grup studenckich, a następnie następuje otwarta dyskusja nad przedstawionym opracowaniem. Studenci wcielają się w poszczególne role projektowe: kierownik projektu, klient, sponsor.

Bibliografia

1. Edward Yourdon „Marsz ku klęsce”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007
2. www.pmi.org
3. www.ogc.gov.uk/prince2/
4. www.sei.cmu.edu/cmm
5. www.tenstep.com

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards