Dane statystyczne o zatrudnieniu

RSS

Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, Centrum Karier AGH prowadzi systematyczny monitoring losów zawodowych absolwentów AGH, w tym absolwentów Katedry Informatyki. Poniżej prezentujemy najnowsze dane odnośnie losów zawodowych absolwentów kierunku Informatyka.

   

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2010 roku wskaźnik aktywności zawodowej w okresie 6 miesięcy od zakończeniu studiów wynosi 100%.
84,6% ankietowanych uważa, iż ich dodatkowym atutem w procesie rekrutacyjnym było ukończenie kierunku Informatyka na AGH.

Wśród branż oferujących zatrudnienie naszym absolwentom wymieniane były:

 • Informatyka (79%)
 • Szkolnictwo wyższe (11%)
 • Finanse (5%)
 • Przemysł lotniczy (5%)

Wśród najczęściej wymienianych stanowisk pracy zajmowanych przez absolwentów znalazły się między innymi:

 • inżynier/architekt oprogramowania
 • starszy programista Java
 • programista
 • kierownik zespołu/projektu
 • specjalista ds. programowania
 • informatyk
 • software developer
 • administrator
 • asystent na uczelni
 • starszy specjalista ds. rozwoju
 • konsultant

Zatrudnienie najczęściej oferowały naszym absolwentom następujące firmy:

Raport dostarcza również danych odnośnie formy zatrudnienia, ilości otrzymanych przez absolwentów propozycji pracy, długości okresu poszukiwania pracy, zgodności charakteru wykonywanej po studiach pracy z kierunkiem studiów, stopnia wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w pracy oraz czynników które okazały się decydujące przy wyborze danego kandydata na stanowisko pracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards