Erasmus

RSS

Mobilność pracowników uczelni w ramach programu Erasmus:

Pracownicy mogą skorzystać z możliwości, jakie stwarza program Erasmus, gdyż Akademia Górniczo-Hutnicza uczestniczy w  programie Erasmus tj. posiada Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską oraz podpisała z Narodową Agencją umowę dotyczącą prowadzenia wymiany pracowników. Program Erasmus umożliwia zarówno pracownikom naukowym jak i administracyjnym pobyt w jednym z 32 krajów uczestniczących w programie. Erasmus to wymiana wiedzy a w szczególności możliwość poznania systemów edukacyjnych innych krajów i najlepszych praktyk. Rozwijaj swoją sieć międzynarodowych kontaktów i zwiększaj umiejętności językowe dzięki wizytom w instytucjach partnerskich.

Szczegółowe Informacje
Więcej informacji na temat tego co Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim znaleźć można na stronie programu.
Jeśli chcesz zapoznać się z zasadami uczestnictwa w programie, odwiedź stronę Działu Współpracy z Zagranicą.

Wyjazdy pracowników Katedry Informatyki do poszczególnych krajów partnerskich:

ROK 2010 ROK 2011
 
ROK 2012 ROK 2013
   
   

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards