Historia

RSS

Historia Katedry Informatyki jest nierozerwalnie związana z dziejami naszej Akademii. Akademia Górnicza powstała w 1919 roku w Krakowie. Uroczystego otwarcia dokonał 20 października 1919 w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. W roku 1949 Uczelnia przyjęła nazwę: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Katedra Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest jednostką edukacyjną i naukową prowadzącą kształcenie na kierunku Informatyka i badania w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych od 1 października 1980 roku. Kierunek Informatyka należy obecnie do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Na przestrzeni lat Instytut Informatyki, który w 1985 roku przyjął obecną nazwę, podlegał pod różne wydziały, co było wynikiem aktualnie prowadzonych na uczelni badań i kierunków studiów finalnie wchodząc od września 2012 roku w skład nowego Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.  

W ciągu wielu lat działalności Katedry liczba pracowników systematycznie wzrastała od 31 osób w roku 1980 do ponad 90 w roku 2012. Katedra Informatyki i jej pracownicy mogą poszczycić się dziś ponad 30-letnią tradycją kształcenia specjalistów w dziedzinie informatyka oraz badań naukowych na poziomie znajdującym szerokie uznanie w kraju i zagranicą. W całym okresie działalności Katedra Informatyki AGH dyplomowała ponad 2500 magistrów inżynierów kierunku Informatyka, stając się główną jednostką dostarczającą wysoko kwalifikowane kadry informatyczne w rejonie Małopolski. Doceniając znaczenie kierunku Informatyka na AGH dla rozwoju przemysłu IT w Małopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podjął decyzję o sfinansowaniu budowy „Centrum Informatyki AGH - budynku dydaktycznego Katedry Informatyki AGH". W styczniu 2010 roku podpisana została umowa na realizację projektu z Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Worbis S.A.. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obiektu odbyła się 14 lipca. W lutym 2012 roku realizacja procesu dydaktycznego została przeniesiona do nowego budynku wyposażonego w najnowocześniejsze technologicznie laboratoria oraz sale wykładowe.

Rok 2011 zapisał się w historii Katedry Informatyki spektakularnym sukcesem związanym ze zdobyciem po raz kolejny oceny wyróżniającej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W najnowszym badaniu losów zawodowych absolwentów AGH, Kierunek Informatyka osiągnął doskonałe wyniki świadczące o bardzo dobrym dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Obecnie Kierunek Informatyka wyróżnia się  aktywnym uczestnictwem w programie współpracy między uczelniami – Erasmus a także współpracą z czołowymi instytucjami z branży IT zapewniając kształcenie ukierunkowane na potrzeby nowoczesnego przemysłu IT. Dzięki nowej siedzibie, Katedra Informatyki zyskała optymalnie zaprojektowaną infrastrukturę stwarzającą niespotykane na innych uczelniach możliwości do zapoznania sie z najnowszymi trendami w technologiach IT..

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards