Laboratoria Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych

RSS
   
 

Inżynieria oprogramowania kojarzy się przede wszystkim z pisaniem kodu w wybranym języku, w rzeczywistości jest to jednak szereg czynności związanych z przeprowadzeniem analizy, projektowania, właściwej implementacji w danym środowisku, wybrania szeregu komponentów (w tym baz danych czy serwerów aplikacji) a także wykorzystania szeregu technik wspomagających sam proces (np. frameworki do testowania jednostkowego, pokryciowego i in.). Laboratoria baz danych służą wspomaganiu procesu dydaktycznego skoncentrowanego na szeregu tematów związanych z inżynierią oprogramowania (takimi jak Inżynieria Oprogramowania, Technologie Obiektowe, Techniki Obiektowe i Komponentowe, Metody Wytwarzania Oprogramowania, Systemy Baz Danych i wiele innych). Zarysowana tematyka należy do kanonu dydaktyki, którą musi poznać każdy Informatyk, gdyż pozwala mu ona wziąć czynny udział w dowolnym etapie produkcji oprogramowania.

 
  LABORATORIA  
 

Laboratoria Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych zlokalizowane są w salach 4.27 i 4.28 w budynku D-17.
Sprzęt i oprogramowanie dostępne w laboratorium pozwalają na kształcenie studentów w tematyce tworzenia systemów informatycznych. W celu utrzymania wysokiej niezawodności oraz elastyczności konfiguracji, w laboratorium wykorzystywane są techniki wirtualizacji (oparte o rozwiązania VMWare). Prowadzący przygotowują kompletne środowiska które mogą być udostępnione studentom z pełnymi prawami dostępu, bez niebezpieczeństwa wprowadzenia niepożądanych zmian do systemu bazowego, który pozostaje niezmieniony.
Oprócz tego laboratoria są udostępniane zdalnie wybranym studentom prowadzącym różnego rodzaju eksperymenty w czasie, gdy nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne.
W laboratoriach dostępne jest 40 stanowisk PC.

 
 

 
  SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA  
 
  • 20 stanowisk PC: CPU: Intel Core2 Quad Q9300 2.50GHz FSB 1333MHz RAM: 4GB (2x2GB) DDR2 800MHz HDD: Seagate Barracuda 250GB
  • 20 stanowisk PC: CPU: Intel Core 2 Duo E6550 2,33 GHz RAM: 2GB HDD: Seagate Barracuda 320GB
  • System Windows 7
  • Oprogramowanie: Cygwin, .NET Framework, JRE, JDK, TortoiseSVN, OpenOffice, MS Office Viewers, 7-zip, IZArc, VMware Player, Firefox, Opera, Eclipse, WinSCP, Putty Tools, Adobe Reader, Gsview, Notepad++, AVG, VMWare Player
 
     

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards