Mobilność akademicka

RSS

Mobilność nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus:

Nauczyciele akademiccy mogą skorzystać z możliwości, jakie stwarza program Erasmus, jeżeli zatrudniająca ich uczelnia uczestniczy w  programie Erasmus tj. posiada Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską, i w danym roku akademickim podpisała z Narodową Agencją umowę dotyczącą prowadzenia wymiany pracowników.

Więcej informacji na temat tego co Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim znaleźć można na stronie programu.

Jeśli chcesz zapoznać się z zasadami uczestnictwa w programie, odwiedź stronę Działu Współpracy z Zagranicą.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards