Programowanie Urządzeń Mobilnych

RSS
Po sukcesie pierwszej edycji rozpoczynamy kolejny nabór na rok akademicki 2017/18.
Zapisy trwają od maja 2017r. do wyczerpania limitu miejsc.
Jak się zapisać
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt Sekretariat studiów
lic. Joanna Borczyńska
email: joannab@agh.edu.pl
telefon: (12) 328-34-00
budynek D-17, ul. Kawiory 21, p. 2.32
Szczegółowe Informacje:
Przedmiot studiów Studia „Programowanie urządzeń mobilnych” skierowane są do osób, które posiadają już umiejętność programowania i chcą nauczyć się tworzyć oprogramowanie dla urządzeń mobilnych. W zamierzeniu oferta kierowana jest do absolwentów: informatyki stosowanej, studiów technicznych oraz studiów podyplomowych kształcących ogólnie w zakresie informatyki.

Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w charakterze programisty lub projektanta aplikacji mobilnych. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym: 60 godzin wykładów i 140 godzin zajęć laboratoryjnych. Studia mają charakter specjalistyczny.

Absolwenci Studiów będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu systemów mobilnych oraz tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne dla czterech najbardziej popularnych rozwiązań: iOS, Android, Windows Phone oraz aplikacji webowych. W ramach zajęć, oprócz języków i środowisk do tworzenia oprogramowania dla wymienionych rozwiązań uwzględnione zostaną również zagadnienia związane z aspektami sieciowymi (w tym z komunikacją Wi-Fi), budową systemów rozproszonych, grafiką na urządzeniach mobilnych oraz inżynierią oprogramowania w kontekście systemów mobilnych. Zdobyte umiejętności zostaną utrwalone w ramach projektu realizowanego w drugim semestrze studiów.

Dzięki solidnej wiedzy i umiejętnościom samodzielnego rozwiązywania problemów absolwenci będą mogli projektować i budować własne aplikacje oraz pracować w zespołach informatyków pracujących nad tworzeniem aplikacji i systemów mobilnych.

Program studiów
Ramowe treści
Warunki przyjęcia Od kandydatów wymagana jest umiejętność obsługi komputera (poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.) oraz programowania (w dowolnym języku programowania, na poziomie podstawowym -- zmienne i tablice, instrukcje warunkowe, pętle, obsługa błędów itp.). Nie jest jednak wymagane wykształcenie z kierunku informatyka. Studia są przyjemniejsze jeśli kandydat interesuje się tematyką związaną z informatyką.
Organizator studiów
Regulamin studiów
   

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards