Projekty

RSS

 

 

„Europejskie dziedzictwo techniczne - upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym"

 
  www.ki.agh.edu.pl/strona/projekt-edt
           
 Małopolska Chmura Edukacyjna

 
  www.e-chmura.malopolska.pl
           
Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia.

 
  www.ismop.edu.pl
           

Uniwersalna otwarta platforma oraz referencyjna specyfikacja systemu wspierającego funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym.

 
  www.universaal.org
           

PaaSage-Enlarged
Model Based Cloud Platform Upperware

 
  www.paasage.eu
         
 ParaPhrase

 
  www.paraphrase-ict.eu
           
Pozostałe projekty w Katedrze Informatyki
 

Zespół A2S

Zespół CSG

Zespół DSRG

Zespół GLK

Zespół IISG

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards