Staże zagraniczne

RSS

Katedra Informatyki uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV (Szkolnictwo wyższe i nauka). Działania podejmowane w projekcie mają na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego. Cele te realizowane są między innymi poprzez staże zagraniczne organizowane dla nauczycieli akademickich przez wiodące uniwersytety i placówki badawcze.

Celem staży zagranicznych nauczycieli akademickich jest:

  • zaznajomienie się z ofertą edukacyjną i merytoryczną treścią przedmiotów informatycznych wykładanych na czołowych uczelniach świata,
  • organizacją i wyposażeniem laboratoriów z danych przedmiotów,
  • aktualnymi tendencjami rozwoju określonych technologii,
  • nauką nowoczesnych sposobów przekazywania i egzekwowania wiedzy

W ramach programu zostały zrealizowane następujące staże zagraniczne:

ROK 2010
Uczestnik Tematyka stażu Miejsce pobytu
dr inż. Aleksander Byrski Problemy nauczania algorytmów heurystycznych i metod sztucznej inteligencji (algorytmy memetryczne i hybrydowe metaheurystyczne)

Institute for Human and Machine Cognition
Stany Zjednoczone

dr inż. Barbara Głut Modelowanie geometryczne, symulacja komputerowa

Université de Technologie de Compiègne
Francja

dr inż. Witold Alda Programowanie grafiki komputerowej, metody wirtualnej rzeczywistości, techniki wizualizacji danych naukowych, symulacje systemów fizycznych University of Portsmouth
Wielka Brytania
dr inż. Rafał Wcisło Grafika komputerowa, animacja komputerowa, gry komputerowe, systemy wirtualnej rzeczywistości University of Portsmouth
Wielka Brytania
dr inż. Bartłomiej Śnieżyński Uczenie maszynowe, systemy agentowe University of Aberdeen
Wielka Brytania
dr inż. Piotr Nawrocki Architektura oparta na usługach (SOA), wirtualizacja, telemedycyna

University of Haifa
Izrael

ROK 2011
Uczestnik Tematyka stażu Miejsce pobytu
Prof dr hab. inż. Krzysztof Zieliński Architektura oparta na usługach (SOA), wirtualizacja, telemedycyna University of Haifa
Izrael
Dr hab.
Maciej Paszyński
Algorytmy adaptacyjne, metoda elementów skończonych, solvery iteracyjne University of the Basque Country
Hiszpania
Dr inż.
Aleksander Byrski
Problemy nauczania algorytmów heurystycznych i metod sztucznej inteligencji University of Vigo
Hiszpania
Prof dr hab. inż.
Witold Dzwinel
Techniki i metody w data mining, rozpoznawaniu obrazów, uczeniu maszynowym, oraz modelowaniu i symulacji komputerowej University of Colorado at Boulder
Stany Zjednoczone
ROK 2012
Uczestnik Tematyka stażu Miejsce pobytu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński Edukacja i badania w zakresie bezprzewodowych i mobilnych systemów zorientowanych na usługi”, „Bezprzewodowe sieci sensorowe i systemy komunikacyjne”
dr inż. Anna Zygmunt Problemy nauczania metod i algorytmów eksploracji sieci złożonych a w szczególności sieci społecznych.”
dr inż. Aleksander Byrski Problemy nauczania algorytmów heurystycznych i metod sztucznej inteligencji (w zastosowaniu do ekstrakcji danych z sieci złożonych)
dr inż. Rafał Wcisło Bioinformatyka, programowanie symulacji układów biologicznych metodą dynamiki molekularnej i innymi metodami cząstek. Algorytmy przetwarzania obrazów o charakterze biomedycznym, interaktywne systemy wizualizacji danych biomedycznych wraz z nowymi technikami komunikacji człowiek-komputer
dr inż. Witold Alda Bioinformatyka, programowanie symulacji układów biologicznych metodą dynamiki molekularnej i innymi metodami cząstek. Algorytmy przetwarzania obrazów o charakterze biomedycznym, interaktywne systemy wizualizacji danych biomedycznych wraz z nowymi technikami komunikacji człowiek-komputer.  
     
ROK 2013
Uczestnik Tematyka stażu Miejsce pobytu
dr inż. Renata Słota Approaches, techniques and methods in teaching Parallel  programming

dr inż. Włodzimierz Funika Approaches, techniques and methods in teaching distributed algorithms and environments for simulations and other applications

dr inż. Darin Nikolow Distributed computational systems, parallel programming, computer system performance evaluation
dr inż. Michał Korzycki Data mining pattern recognition, machine learning, computer bioinformatics
Prof. dr hab. inż. Robert Schaefer Algorytmy rozwiązywania prostych i odwrotnych problemów dla równań różniczkowych  
dr inż. Bartosz Baliś Narzędzia, środowiska i infrastruktury do obliczeń dla e-Nauki

dr inż. Marcin Kuta Przetwarzanie języka naturalnego, przetwarzanie  języków formalnych  
dr inż. Maciej Malawski Algorytmy i środowiska równoległe i rozproszone dla złożonych aplikacji obliczniowych  
dr inż. Tomasz Szydło  Protokoły komunikacyjne, sieci bezprzewodowe, sieci komórkowe  
dr inż. Krzysztof Dorosz Techniki i metody data mining, pattern recognition, uczenie maszynowe i bioinformatyka  
dr inż. Marek Kisiel-Dorohinicki  Zastosowanie obliczeniowe systemów wieloagentowych  
dr inż. Jacek Kosiński Technologie budowy i zarządzania nowoczesnych instalacji typu Data Center na przykładzie technologii Unified Computing firmy Cisco  
dr inż. Sławomir Zieliński Technologie budowy i zarządzania nowoczesnych instalacji typu Data Center na przykładzie technologii Unified Computing firmy Cisco  
dr inż. Robert Marcjan Metodyka prowadzenia wykładów i organizacja laboratoriów z  zakresu inteligencji obliczeniowej, systemów web’owych i sieci społecznych  
dr inż. Łukasz Czekierda Organizacja laboratoriów multimedialnych, ich sprzęt i oprogramowanie. Zakres i metodyka dydaktyki z systemów multimedialnych  
dr hab. Maciej Paszyński Modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych i akustycznych na modelu głowy ludzkiej, algorytmy adaptacyjne, metoda elementów skończonych, systemy CAD/CAE  
Prof. dr hab. inż. Robert Schaefer Badanie i nauczanie inspirowanych biologicznie, złożonych algorytmów metaheurystycznych  
dr inż. Wojciech Czech Konsultacje dotyczące prowadzenia przedmiotów Eksploracja Danych oraz Rozpoznawanie Obrazów. Nawiązanie współpracy naukowej  
mgr inż. Marcin Orchel Analiza danych, rozpoznawanie obrazów, uczenie maszynowe, bioinformatyka  
dr inż. Marcin Kurdziel Wizualizacja danych, metody uczenia maszynowego i równoległe algorytmy rozpoznawania wzorców w zagadnieniach analizy złożonych zbiorów danych, w tym danych biomedycznych  
dr inż. Piotr Faliszewski Unowocześnienie nauczania teorii złożoności obliczeniowej i przedmiotów prokrewnych w KI AGH  
dr inż. Małgorzata Żabińska – Rakoczy Systemy wielo-agentowe oraz projektowanie inteligentnych systemów  

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards