Warunki uczestnictwa

RSS

Sprawami kontaktów z w/w uczelniami partnerskimi i instytucjami (w przypadku praktyk) oraz kwalifikacją (kwiecień) na następny rok akademicki zajmuje się dr inż. Małgorzata Żabińska.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • odpowiednia średnia ocen (co najmniej 4.0)
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • znajomość innego języka - mile widziana (francuski/niemiecki/hiszpański/włoski)

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny:

1. wypełniony formularz do celów rekrutacji - 'Ankieta Kandydata' w odpowiedniej wersji:

pobierz

pobierz

2. kopię dokumentu potwierdzającego znajomość wymaganego języka obcego (j. angielski lub kraju goszczącego)
3. CV w języku angielskim
4. temat (przynajmniej roboczy) pracy dyplomowej oraz opis (ok. 1/2 strony A4) w języku polskim i angielskim

W razie potrzeby przewiduje się przeprowadzenie rozmowy z kandydatem. Wyniki wstępne kwalifikacji zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia/maja, natomiast ostatecznej - w połowie maja.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Erasmus + znajdziesz na stronie DWZ AGH:
Studia/praktyki Regulamin Erasmus+ Rozliczenie pobytu Erasmus +
Zasady ogólne Studia krok po kroku
Rekrutacja Praktyki krok po kroku
Wymagania językowe Dokumenty
Przed wyjazdem Erasmus + Kody dziedzin
Przedłużenie pobytu Erasmus + Stypendia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards