Wymiana zagraniczna

RSS

Erasmus ("European Community Action Scheme for the Mobility of University Students") to program Komisji Europejskiej przeznaczony dla studentów, nauczycieli akademickich i instytucji szkolnictwa wyższego.

Jego nazwa wywodzi się od imienia filozofa, teologa i humanisty Erazma z Rotterdamu (1465/36). Program został wprowadzony w 1987 roku, a jego celem było zwiększenie mobilności studentów w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Następnie Erasmus rozprzestrzenił się na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Turcji. W 2007 roku Socrates, Leonardo da Vinci i program ‘eLearning’, który wygasł z końcem 2006 r., zostały zastąpione przez nowy program ‘Lifelong Learning’ przewidziany na lata 2007-2013.

W 1998 roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica otrzymała uprawnienia do prowadzenia wymiany studentów w programie Erasmus. Katedra Informatyki uczestniczy w programie LLP Erasmus (dawniej Socrates) od roku akademickiego 1999/2000.

Mobilność studentów:

W ramach umów zawartych pomiędzy uniwersytetami lub przedsiębiorstwami, studenci mogą wyjeżdżać zagranicę na okres studiów lub pracy (od 3 do 12 miesięcy). Na ogół otrzymują oni dotacje, które mają pomóc im zrekompensować koszty związane z podjęciem studiów lub pracy w innym kraju. Ich przyznanie zależy od wielu czynników, które różnią się w poszczególnych krajach.

Statystyka wyjazdów - wyjazdy studentów Katedry Informatyki na studia w ramach programu Erasmus na przełomie ostatnich lat.

Umowy o współpracy:
1.
Strony: Télécom SudParis
Télécom SudParis jest członkiem Uniwersytetu Paris-Saclay, instytucji, która aspiruje do rangi największego kampusu naukowego i technicznego w Europie.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rodzaj umowy: Memorandum of Understanding
Okres obowiązywania umowy: grudzień 2015 - grudzień 2020
Cel: - transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy Stronami
- wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej
Umowy o podwójnym dyplomowaniu:
1.
Strony umowy: INP Grenoble/ESISAR VALENCE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
strona www: http://www.ki.agh.edu.pl/strona/podwojny-dyplom
2.
Strony umowy: École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
Uczelnia należy do Grandes écoles - elitarnych wyższych szkół francuskich oraz ParisTech
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
strona www: http://www.ki.agh.edu.pl/strona/podwojny-dyplom

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards