Zasady rekrutacji na studia doktoranckie

RSS

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie e-Rekrutacji
Rejestracja jest obowiązkowa!

Po zarejestrowaniu się w systemie należy złożyć w określonym terminie następujące dokumenty:

- kartę kwalifikacyjną
- kwestionariusz osobowy
- życiorys
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- indeks ukończonych studiów lub suplement
- pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki
- pisemną deklarację kierownika katedry/zakładu o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry/zakładu
- podpisane zdjęcie legitymacyjne

Pisemna rekomendacja wystawiona kandydatowi powinna zawierać:

- uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta;
- deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej
- zapewnienie warunków pracy naukowej i badań;
- sformułowanie tematyki badawczej;
- źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta;
- zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych

Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów na studia doktoranckie według kryterium rekrutacji określonego przez poniższy wzór:

Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości powyżej 85% ( K>85% ) jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się o stypendium doktoranckie i stypendium dla najlepszych doktorantów.

Terminy i zasady przyjęć obowiązujące na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards