Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

RSS

1. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia:

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie.

Przedmiot główny dla kierunku Informatyka : matematyka lub fizyka lub informatyka
Nowa matura Stara matura
Matura międzynarodowa Matura dwujęzyczna
Matura zagraniczna Olimpijczycy

2. Limity dotyczą rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015

Wydział/Kierunek Rekrutacja letnia Rekrutacja zimowa
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Pierwszy stopień studiów Drugi stopień studiów Drugi stopień studiów
Katedra Informatyki 50 0 0
       

3. Opłaty: 

Sprawdź obowiązujące opłaty
 
4. Progi punktowe:
  Próg punktowy
Rekrutacja 2013/2014 2014/2015 2015/2016
  700 625 700
       

 

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards