Prowadzone przedmioty

RSS

Absolwent magisterskich studiów informatycznych otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Absolwent powinien wykazywać się:

  • znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym klasyfikację ich pod kątem złożoności, specyfikację i implementację rozwiązań,
  • umiejętnością przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych,
  • umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu,
  • wiedzą umożliwiającą szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Magister inżynier informatyk powinien ponadto:

  • umieć kierować zespołami programistów,
  • posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu najważniejszych kierunków rozwoju informatyki,
  • orientować się w perspektywach zastosowań informatyki,
  • być przygotowanym do rozpoczęcia pracy naukowej w zakresie informatyki.

W zależności od profilu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards