Prowadzone przedmioty

RSS
Specjalizacje

 1. Systemy rozproszone i sieci komputerowe - S(1)
  Przedmiotem kształcenia w ramach tej specjalności jest problematyka związana z konstrukcją oprogramowania dla nowoczesnych systemów sieciowych umożliwiającego tworzenie usług gromadzenia, transmisji i prezentacji informacji w systemach rozproszonych. Szczególny nacisk położono na organizacje dostępu do danych multimedialnych, ich transmisji i prezentacji na urządzeniach mobilnych, realizujących bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej. Ważny element kształcenia dotyczy bezpieczeństwa w rozproszonych systemach komputerowych, będących podstawa elektronicznych transakcji i handlu. W zakresie technologii budowy oprogramowania sieciowego skupiono się na technikach komponentowych i oprogramowaniu do budowy portali. Zagadnienia te uzupełniono tematyką tworzenia baz danych w skalowanych systemach sieciowych. Szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie wieloprocesorowych systemów komputerowych, klastrów komputerów i architektur metakomputerowych typu GRID. W programie specjalności obok przedmiotów związanych z algorytmami równoległymi, inżynierią środowisk rozległych, sposobami monitoringu obliczeń równoległych, ważne miejsce zajmują nowoczesne architektury komputerowe.

 2. Inżynieria systemów informatycznych i baz danych - S(2)
  Specjalność zorientowana jest na kształcenie informatyków z pogłębioną znajomością problematyki inżynierii systemów informatycznych. Wiodącą tematyką są zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii do wytwarzania oprogramowania, jak również problemy zarządzania przedsięwzięciami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem systemów baz danych. Zwraca się szczególną uwagę na techniki projektowania, specyfikacji oraz realizacji heterogenicznych i zdecentralizowanych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych i wielopoziomowych architekturach, przystosowanych do pracy w środowisku sieci globalnej. Rozważane są różnorodne obszary zastosowań, w tym w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania informacją (bazy danych, hurtownie danych) oraz operowania wiedzą (systemy diagnostyczne, doradcze i decyzyjne).

 3. Systemy interaktywne i metody wizualizacji - S(3)
  Specjalność stanowi odpowiedź na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu szeroko rozumianej grafiki komputerowej, tworzenia animacji oraz tworzenia aplikacji symulujących zjawiska i zdarzenia z otaczającego nas świata. Jeśli aplikacje te zostaną wzbogacone o możliwość interakcji ze strony użytkownika, umożliwi to budowę symulatorów oraz gier komputerowych. Realizacja treści programowych przedmiotów prowadzonych w ramach specjalności przygotuje jej absolwentów do:
  • projektowania oraz efektywnego implementowania algorytmów symulacji zjawisk rzeczywistych, jak również wprowadzania uproszczeń do modelu informatycznego spełniających wymagania łagodnych systemów czasów rzeczywistego,
  • implementacji algorytmów na nowoczesnych, wielordzeniowych procesorach w tym procesorach graficznych,
  • praktycznego stosowania szeroko rozumianych technik grafiki komputerowej, w tym realizacji renderingu skomplikowanych scen trójwymiarowych w czasie rzeczywistym,
  • realizacji złożonych systemów interaktywnych, w tym symulatorów oraz gier komputerowych,
  • projektowania oraz implementacji systemów wizualizacji wysokorozdzielczej, a przede wszystkim trójwymiarowej. Poruszane w ramach specjalności zagadnienia będą dotyczyć również wizualizacji naukowej dla eksperymentów symulacyjnych z różnych dziedzin,
  • praktycznego wykorzystania aspektów animacji komputerowej.
  Powyższe umiejętności pozwolą absolwentom na podjęcie atrakcyjnej pracy w charakterze programisty, projektanta lub inżyniera wdrażającego złożone systemy interaktywne. Będą również stanowiły podstawę do dalszego pogłębiania wiedzy w tej niezwykle szybko zmieniającej się dziedzinie.
Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3
Nazwa przedmiotu W C L p W C L p W C L p Kat.
Inżynieria oprogramowania systemów rozproszonych 2 0 2 6 S
Środowiska udostępniania usług 2 0 2 6 S(1)
Systemy zdecentralizowane i agentowe 2 0 2 4 B(E)
Techniki obiektowe i komponentowe 2 0 2 6 S(2)
Organizacja systemów zarządzania baz danych 2 0 2 6 S(2)
Modelowanie obiektów w grafice komputerowej 2 0 2 6 S(3)
Procesory graficzne w obliczeniach i animacji 2 0 2 6 S(3)
Techniki programowania równoległego 2 0 2 4 B(A)
Systemy ekspertowe 2 0 2 4 B(B)
Stochastyczne algorytmy obliczeniowe 2 0 2 4 B(C)
Przetwarzanie języka naturalnego 2 0 2 4 B(D)
Modelowanie i symulacja systemów 2 0 2 4 B(F)
Sieciowe systemy multimedialne 2 0 2 5 S(1)
Systemy gridowe 2 0 2 5 S
Techniki wytwarzania oprogramowania 2 0 2 5 S(2)
Eksploracja danych 2 0 2 5 S(2)
Modelowanie rzeczywistości w symulacji i grafice komputerowej 2 0 2 5 S(3)
Rendering w czasie rzeczywistym 2 0 2 5 S(3)
Algorytmy równoległe 2 0 2 4 B(A)
Sieci neuronowe 2 0 2 4 B(B)
Symulacja procesow ciągłych i algorytmy adaptacyjne 2 0 2 4 B(C)
Wprowadzenie do semantyki języka naturalnego 2 0 2 4 B(D)
Programowanie systemów agentowych i wielorobotowych 2 0 2 4 B(E)
Inteligencja obliczeniowa 2 0 2 4 B(F)
Zaawansowane techniki integracji systemów 2 0 2 6 S(2)
Systemy mobilne 2 0 2 6 S
Systemy wysokiej dostępności 2 0 2 6 S(1)
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 2 0 2 6 S(1)
Inżyniera wiedzy i uczenie maszynowe 2 0 2 6 S(2)
Przetwarzanie danych w środowiskach mobilnych 1 0 1 3 S(2)
Zarządzanie projektami 1 0 1 3 S(2)
Technologie gier komputerowych 2 0 2 6 S(3)
Wirtualna rzeczywistość i wizualizacja 2 0 2 6 S(3)
Programowanie animacji 2 0 2 6 S(3)


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards