Prowadzone przedmioty

RSS
Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 Semestr 7 Semestr 8
Nazwa przedmiotu W C L p W C L p W C L p W C L p W C L p W C L p W C L p W C L p Kat.
Computer-aided Decision Making 0 0 0
Ekonomia/Filozofia 0 0 0
Wybrane metody matematyki stosowanej 0 0 0
Nowoczesna teoria grafów 2 0 0
Komputerowe wspomaganie decyzji (część 1) 0 0 0
Sensory i pomiary w medycynie 0 0 0
Biocybernetyka 0 0 0
Intelligent Information Systems 0 0 0
Programowanie Ewolucyjne 0 0 0
Systemy biocybernetyczne i neurokomputery 0 0 0
Problemy przetwarzania równoległego 0 0 0
Wybrane zagadnienia grafiki komputerowej 0 0 0
Kierowanie rozwojem w projektowaniu i zarządzaniu bazami danych 2 2 0
Rozpoznawanie obrazów i systemy wizyjne 0 0 0
Interfejsy biologiczne 0 0 0


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards