Cisco CleanAir

RSS

System sieci bezprzewodowej Cisco Unified Wireless Network

W celu zapewnienia najwyższej jakości łączności bezprzewodowej Cisco opracowało zestaw urządzeń, pozwalających na tworzenie rozbudowanych sieci bezprzewodowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skalowalności,
 • możliwości zarządzania siecią,
 • bezpieczeństwa,
 • kontroli sieci, użytkowników i ruchu sieciowego.

Urządzenia tworzące Cisco Unified Wireless Network:

 • Punkty dostępowe (Cisco Aironet 3500e)
 • Kontrolery sieci (Cisco 5500 Series Wireless Controller)
 • Kontrolery usług mobilnych (Cisco 3310 Mobility Services Engine)
 • Oprogramowanie zarządzające (Cisco Wireless Control System)

Architektura sieci zbudowanej w oparciu o urządzenia Cisco Unified Wireless Network

Cisco CleanAir. Firma Cisco wyposażyła punkty dostępowe w funkcjonalność analizy energii w pasmach częstotliwości w jakich odbywa się transmisja bezprzewodowa. Dzięki zastosowaniu deydkowanego procesora (SAgE - spectrum analysis engine), możliwe jest wykrywanie w czasie rzeczywistym i klasyfikowanie zakłóceń powodujących pogorszenie jakości transmisji WiFi, także nie pochodzących od urządzeń wchodzących w skład sieci, jak telefony bezprzewodowe czy kuchenki mikrofalowe oraz innych punktów dostepowych.

Określenie jakości transmisji w danym kanale odbywa się na podstawie wskaźnika "jakości powietrza" (AQ - Air Quality), informującego o czasie i energii występujących zakłóceń. Każde urządzenie raportuje uzyskane wyniki, dzięki czemu możliwe jest szybkie zarządzenie zmiany częstotliwości, w zależności od skonfigurowanej "czułości" sieci. Dzięki zintegrowaniu punktów dostępowych i wykorzystaniu kontrolera sieci możliwe jest automatyczne dostosowanie kanałów na jakich odbywa się transmisja oraz wyłączenie z użycia kanałów o dużym poziomie zakłóceń.

Każde wykryte źródło zakłóceń otrzymuje swój identyfikator (Pseudo MAC - PMAC). Informacje o zakłóceniach pochodzące z różnych punktów dostępowych są agregowane dzięki czemu jedno źródło zakłóceń jest prawidłowo pokazywane w oprogramowaniu zarządzającym siecią.

Punkty dostępowe mogą działać w trybie lokalnym - gdzie badają tylko jakość kanału na którym aktualnie działają, lub w trybie monitorowania, kiedy nie obsługują klientów bezprzewodowych, ale ich zadaniem jest monitorowanie wszystkich kanałów transmisji bezprzewodowej.

Punkt dostępowy działający w trybie Local, wykrywane są zakłócenia tylko w paśmie nadawania.Punkt dostępowy działający w trybie Monitor. Brak transmisji danych - wykrywane są zakłócenia we wszystkich kanałach.

 

Kontroler sieci Cisco 5500 Series Wireless Controller

Kontroler sieci Cisco 5500 Series Wireless Controller

 • Wykrywanie i klasyfikacja zakłóceń
 • Zarządzanie raportami AirQuality
 • Zarządzanie kanałami na jakich pracują punkty dostępowe
 • Pozwala na wymuszenie zmiany punktu dostępowego używanego przez klienta oraz na zarządzanie mocą sygnału punktów dostępowych, co jest szczególnie przydatne w momencie wystąpienia dużego nagromadzenia klientów przypisanych do jednego punktu - np. konferencja
 • Tryb szybkiego reagowania (Rapid Update Mode) i zarządzania częstotliwościami w momencie wystąpienia zakłóceń (Event-Driven Radio Resource Management)
 • Polityki bezpieczeństwa

 

Punkt dostępowy Cisco Aironet 3500e

Punkt dostępowy Cisco Aironet 3500e

 • Standard 802.11n, zapewnia dziewięciokrotnie większą przepustowość w porównaniu z rozwiązaniami 802.11g
 • Technologia Cisco CleanAir
 • Umożliwia zasialanie w standardzie 802.3af Power over Ethernet
 • Umożliwia dołączenie zewnętrznych anten

Bezpieczeństwo i ochrona sieci

 • Wykrywanie i klasyfikacja ataków z wykorzystaniem Wireless Intrusion Prevention System Struktura systemu odpowiedzialnego za ochronę sieci i wykrywanie ataków - WIPS
 • Zarządzanie kontami użytkowników - Cisco NAC Guest Server 3315
  Procedura logowania użytkownika do sieci

Oprogramowanie zarządzające Cisco Wireless Controll System

 • Monitorowanie sieci, użytkowników, występujących zakłóceń, pokrycia przestrzenii sygnałem bezprzewodowym
 • Zarządzanie urządzeniami i politykami
 • Raportowanie
 • Planowanie sieci, także z wykorzystaniem planów budynków

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards