PC-over-IP

RSS

PC over IP zaprojektowano do wyeliminowana opóźnień podczas pracy z maszyną wirtualną za pośrednictwem relatywnie wolnych łącz WAN. Protokół potrafi rozpoznać przepustowość łącza i automatycznie dopasować się do możliwości technicznych. Równocześnie inteligentnie dobiera poziom kompresji na podstawie tego, co aktualnie przedstawione jest na ekranie. W pierwszej kolejności transmitowane są najbardziej istotne części ekranu. Dzięki tym usprawnieniom PCoIP nadaje się także do pracy z treściami multimedialnymi. Technologia PCoverIP pozwala na centralne zarządzanie wszystkimi komputerami biurowymi oraz stacjami roboczymi w przedsiębiorstwie. Dane przetrzymywane są w centrum danych, po stronie klienckiej odbywa się jedynie wyświetlanie tych danych. Protokół PCoIP realizowany jest zarówno po stronie sprzętowej, jak i po stronie oprogramowania (VMware View). 


Trzy istotne cechy:

  • Przetwarzanie danych po stronie serwera.

  • Przetwarzanie obrazów za pomocą różnych kodeków.

  • Dynamiczna adaptowalność do warunków panujących w sieci.

Fig. 1. Diagram przedstawiający idee PCoIP (źródło: http://www.teradici.com/pcoip/).


Cały system od strony serwerowej składa się z 5 elementów:

  • serwery ESXi (na których pracują wirtualne maszyny). 
  • serwer storage. serwer vCenter (zarządzający wirtualnymi maszynami). 
  • serwer WIndows 2008 zarządzający kontami użytkowników (Active Directory). 
  • serwer VMware View Server Premier Edition z licencją na 100 równoczesnych sesji.

Od strony klienckiej planuje się zakup terminali Samsung NC240.

Na każdego studenta przypadać będzie co najmniej jedna wirtualna maszyna. Nowe wirtualne maszyny w razie konieczności będą tworzone z szablonów przechowywanych na serwerze storage. Szablon jest zapisanym stanem wirtualnej maszyny z zainstalowanym całym oprogramowaniem wymaganym do realizacji zadań z danego przedmiotu.

Student siadając przy dowolnym terminalu NC240 lub tradycyjnym komputerze z zainstalowanym VMware View Client będzie mógł zalogować się do swojej wirtualnej maszyny w celu wykonania zadań zadanych przez prowadzącego przedmiot.

Jeżeli student dysponuje dostępem do Internetu o szybkości co najmniej 2MBit/s w stronę do klienta, będzie się mógł logować do swojej wirtualnej maszyny z domu ze swojego komputera. Aplikacja kliencka VMware View Client jest dostępna za darmo.

Aplikacja VMware View Client dostępna jest na systemy operacyjne Windows XP/7 oraz MacOS. Wirtualne maszyny mogą pracować jedynie pod kontrolą systemów Windows XP lub Windows 7.  

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards