VMware vSphere

RSS

1. WSTĘP

VMware vSphere to pierwszy w branży rozproszony system operacyjny działający w „chmurze obliczeniowej” (ang. cloud computing).
Umożliwia stosowanie wirtualizacji w celu przekształcania centrum przetwarzania danych w znacznie uproszczoną infrastrukturę „chmury obliczeniowej” i pozwala w bezpieczny sposób świadczyć elastyczne, niezawodne usługi informatyczne nowej generacji przy użyciu zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.

2. BUDOWA - SKŁADNIKI

Poniższy rysunek prezentuje poszczególne warstwy i składniki VMware vSphere:

 

 

Rys. 1 Budowa VMware vSphere (http://www.vmware.com/products/vsphere/overview.html)

USŁUGI DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY:
Umożliwiają kompleksową wirtualizację zasobów serwerów, pamięci masowej i sieci, agregowanie ich i precyzyjne przydzielanie do aplikacji zgodnie z priorytetami biznesowymi.

 • VMware vCompute: umożliwia efektywną wirtualizację zasobów serwerów i agregowanie ich do postaci pul logicznych, precyzyjnie przydzielanych do aplikacji.
 • VMware ESX™ i VMware ESXi: to oprogramowanie zapewniające stabilną, sprawdzoną i wydajną warstwę wirtualizacji, która pozwala wyodrębnić zasoby sprzętowe serwerów i udostępniać je wielu maszynom wirtualnym. 
 • VMware vStorage: pozwalaja wyodrębnić zasoby pamięci masowej i uniknąć złożoności systemów sprzętowych w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania pojemności pamięci masowej w środowiskach zwirtualizowanych.
 • VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS): to klastrowy system plików o wysokiej wydajności, który umożliwia efektywne udostępnianie i pozwala kontrolować współbieżny dostęp serwerów zwirtualizowanych do pamięci masowej.
 • VMware vStorage Thin Provisioning: funkcja umożliwiająca dynamiczne przydzielanie pojemności pamięci masowej, co pozwala wstrzymywać zakup sprzętu do momentu, gdy jest on faktycznie wymagany, i ograniczyć nakłady na pamięć masową o maksymalnie 50%.
 • VMware vNetwork: umożliwia optymalne administrowanie i zarządzanie siecią w środowiskach wirtualnych.
 • VMware vNetwork Distributed Switch: przełącznik rozproszony, który upraszcza i usprawnia, administrację i zarządanie siecią w środowiskach VMware vSphere.

USŁUGI W ZAKRESIE APLIKACJI:
Zapewniają wbudowane mechanizmy sterowania poziomami usług w zakresie wszystkich aplikacji działających w środowisku VMware vSphere niezależnie od typu oprogramowania lub systemu operacyjnego.

 • Dostępność: umożliwia działom informatycznym zapewnianie różnych poziomów wysokiej dostępności aplikacji w zależności od priorytetów i potrzeb – bez konieczności stosowania złożonych rozwiązań nadmiarowego sprzętu lub oprogramowania tworzenia klastrów.
 • VMware Vmotion: składnik, który eliminuje konieczność planowania przestojów aplikacji wynikających z konserwacji serwerów dzięki bezpośredniej migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami bez przerywania pracy użytkowników lub ograniczenia dostępności usługi.
 • VMware Storage Vmotion: funkcja, która eliminuje konieczność planowania przestojów aplikacji wynikających z konserwacji pamięci masowej lub podczas migracji danych pomiędzy systemami pamięci masowej dzięki bezpośredniej migracji dysków maszyn wirtualnych bez przerywania pracy użytkowników lub ograniczenia dostępności usługi.
 • VMware High Availability (HA): funkcja, która oferuje ekonomiczny, automatyczny mechanizm szybkiego ponownego uruchamiania wszystkich aplikacji w przypadku awarii sprzętu lub systemu operacyjnego.
 • VMware Fault Tolerance: funkcja, która zapewnia stałą dostępność wszystkich aplikacji bez utraty danych lub przestojów w przypadku awarii sprzętu.
 • VMware Data Recovery: funkcja, która umożliwia proste, ekonomiczne wykonywanie kopii zapasowych bez użycia agentów i odtwarzanie danych maszyn wirtualnych w mniejszych środowiskach.
 • Zabezpieczenia: usługi dotyczące zabezpieczeń umożliwiają działom informatycznym dostarczanie aplikacji przy odpowiednio wydajnym egzekwowaniu reguł bezpieczeństwa.
 • VMware vShield Zones: funkcja, która upraszcza zapewnianie zabezpieczeń aplikacji dzięki egzekwowaniu firmowych reguł zabezpieczeń na poziomie aplikacji w środowisku współdzielonym.
 • VMware VMsafe: funkcja, która pozwala stosować produkty zabezpieczające, które działają w warstwie wirtualizacji w celu zapewnianie maksymalnego bezpieczeństwa maszyn wirtualnych i serwerów.
 • Skalowalność: usługi w zakresie skalowalności umożliwiają działom informatycznym płynne dostarczanie odpowiednich zasobów na potrzeby wszystkich aplikacji.
 • VMware DRS: składnik, który pozwala dynamicznie równoważy obciążenia serwerów w celu zapewnienia odpowiednich zasobów wszystkim aplikacjom na podstawie priorytetów biznesowych. Umożliwia to skalowanie aplikacji zgodnie z potrzebami.
 • Hot Add: funkcja, która umożliwia dodawanie procesorów i pamięci do maszyn wirtualnych zgodnie z potrzebami bez zakłóceń lub przestojów.
 • Funkcja podłączania podczas pracy: pozwala dodawać (lub usuwać) do maszyn wirtualnych urządzenia dyskowe i sieciowe bez zakłóceń lub przestojów.
 • Funkcja rozbudowy dysków wirtualnych podczas pracy: pozwala dodawać do działających maszyn wirtualnych wirtualną pamięć masową bez zakłóceń lub przestojów.

3. PODSUMOWANIE

VMware vSphere pozwala na:

 • znaczne ograniczenie kosztów kapitałowych i operacyjnych,
 • zwiększenie kontroli nad świadczeniem usług informatycznych,
 • duże możliwości wyboru systemu operacyjnego, aplikacji i sprzętu obsługiwanych samodzielnie lub za pomocą zasobów wewnętrznych,
 • dzięki mechanizmom federacji i standardom umożliwiającym łączenie systemów rozproszonych stanowi podstawę zewnętrznych i wewnętrznych środowisk rozproszonych („chmur”),
 • pozwala organizacjom dowolnej wielkości korzystać z wszystkich zalet rozproszonych środowisk informatycznych.

4. BIBLIOGRAFIA

http://www.vmware.com/products/vsphere/overview.html 
Filmy:
http://www.youtube.com/watch?v=OdMDdeoJmHM  
http://www.youtube.com/watch?v=fKFFhK4zrZI&playnext=1&list=PL54D66774A16DCB6F
http://www.youtube.com/watch?v=tqmahPc6rL8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MDKban2jmxU&feature=related

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards