Metody wytwarzania oprogramowania

RSS

Metody wytwarzania oprogramowania

Charakterystyka studiów:

Tematyka  studiów obejmuje najważniejsze problemy analizy, projektowania i implementacji systemów informatycznych. Absolwenci będą predysponowani do tworzenia oprogramowania działającego w różnych środowiskach, realizowanego w różnych językach i przy pomocy szerokiej gamy metod i narzędzi deweloperskich a przez to znajdujących zastosowanie praktycznie w każdej sferze wymagającej wsparcia technologią IT.

 

Program studiów:

Program studiów podyplomowych przewiduje 256 godz. dydaktycznych (96 godz. wykładów i 160 godz. laboratoriów, 60 ECTS) w ramach następujących przedmiotów:

Nazwa przedmiotu

Wykł.

Lab.

Waga

Podstawy programowania

20

8

6/60

Techniki i narzędzia implementacji systemów

8

56

14/60

Zagadnienia inżynierii oprogramowania

12

20

7/60

Bazy danych

8

8

4/60

Programowanie systemów rozproszonych

4

8

4/60

Technologie obiektowe i komponentowe

20

40

12/60

Programowanie aplikacji webowych

8

20

5/60

Pracownia projektowa

 

16

8/60

RAZEM

80

176

1

RAZEM GODZIN

256

 

 

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci będą posiadali umiejętność programowania w różnych środowiskach (np. systemy jednowątkowe, środowiska rozproszone, systemy bazodanowe, programowanie WWW) przy użyciu różnych technologii (np. Java, C#, języki skryptowe). Absolwenci zostaną również zaznajomieni z popularnymi metodami projektowania, implementacji, testowania i wdrażania systemów informatycznych (np. RUP, MSF) i dzięki temu będą mogli z powodzeniem włączać się w proces konstrukcji oprogramowania czy to pełniąc funkcję eksperta dziedzinowego, analityka, projektanta, programisty, testera bądź wdrożeniowca. Wiedza zdobyta w ramach studiów Metody wytwarzania oprogramowania będzie stanowić zarówno uzupełnienie i pogłębienie wiadomości już posiadanych jak też umożliwiać dalszy rozwój czy to na specjalistycznych kursach, czy też w ramach studiów uzupełniających I lub II stopnia.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od V do IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie studiów),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku,
  • poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

min. 20, maks. 40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków, 

pawilon D-17 (Centrum Informatyki), pokój 2.7

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Małgorzata Urban

tel.: 12 328 33 22

murban@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5600 zł (w tym opłata operacyjna w wysokości 100 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 256 godz. zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (łącznie ok. 16 zjazdów weekendowych).

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards