Biologicznie inspirowane mechanizmy w planowa­niu i zarządzaniu w środowiskach dynamicznych, grant MNiSW.

RSS

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards