Zespół algorytmów i systemów adaptacyjnych

RSS Syndicate content

Istotą naszych badań jest tworzenie i analiza algorytmów i systemów software posiadających zdolność przystosowania się do rozwiązywanego problemu, środowiska obliczeniowego oraz wymagań użytkownika. Naczelnym celem  adaptacji jest minimalizacja kosztu rozwiązania lub/ i skrócenie czasu wykonania projektu  realizującego takie rozwiązanie. Nasza metodyka czerpie z klasycznej matematyki, badań operacyjnych i algorytmiki deterministycznej oraz procesów stochastycznych łącząc je z konstrukcjami i narzędziami sztucznej inteligencji.  

W badaniach intensywnie wykorzystujemy  analogie pomiędzy różnymi procesami rzeczywistymi i wirtualnymi. Przeprowadzamy efektywne symulacje ciągłych procesów technologicznych przy wsparciu  grafowych mechanizmów lingwistycznych. Zmniejszamy złożoność stochastycznych algorytmów identyfikacji  poprzez wykorzystanie metafor socjologicznych. Stosujemy rozwiązania znane z teorii pola oraz systemy agentowe dla szeregowania obliczeń w środowisku rozproszonym.

Obecnie nasze badania obejmują:

  • algorytmy hybrydowe (stochastyczne sprzężone z gradientowymi ) do rozwiązywania trudnych zadań odwrotnych, takich jak identyfikacja złóż ropy naftowej ,
  • algorytmy solwerów hybrydowych dokładnych i iteracyjnych do rozwiązywania trudnych zadań prostych, takich jak propagacja fal akustycznych i elektromagnetycznych w medium biologicznym,
  • algorytmy bazujące na gramatykach grafowych do szybkiego dokładnego rozwiązywania problemów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • algorytmy solwera dokładnego o złożoności liniowej i logarytmicznej do rozwiązywania układów równań generowanych podczas adaptacyjnych obliczeń siatkowych,
  • algorytmy hierarchicznego adaptacyjnego poszukiwania genetycznego,
  • algorytmy projekcji do przetwarzania danych tomograficznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards